• Imprimeix

CRP

Pla de lectura del Departament d'Ensenyament

 • La lectura en un centre educatiu

  Document que presenta el marc de referència de les actuacions del Departament d'Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius. Versió enriquida amb il·lustracions, esquemes i índex actiu per facilitar la consulta.

 • El pla de lectura de centre (PLEC)

  Materials i recursos del tercer curs del formació bàsica que ofereix el Programa biblioteca escolar «puntedu» adreçats als responsables de les biblioteques escolars que el seu projecte ha estat seleccionat i al professorat que demana inscriure’s per iniciar i desenvolupar el funcionament de la biblioteca del seu centre. 

 • El pla de lectura. Document de discusió

  Documents de reflexió i formació sobre el PLEC del Departament d'Ensenyament. El pla de lectura de centre és el conjunt d'objectius, metodologies i estratègies per promoure l'aprenentatge de la lectura, l'aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació d'usuaris.

Bibliografia

BR - Pla de lectura

Documents i orientacions sobre el pla de lectura del Departament d'Ensenyament, d'altres institucions i d'entitats diverses.

BR - Pla de lectura - CCAA

 • El plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primària. Publicació de Luís Iza Dorronsoro, editada pel Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, dins de la col·lecció Blitz de biblioteques escolars. Aporta informació sobre la finalitat, característiques i elements que un pla de lectura de centre pot abordar.
 • Plan de Fomento de la Lectura en centros educativos de Castilla y León ¡Hoy libro! Instrument que la Consejería de Educación d'aquesta comunitat autònoma posa a l'abast de la comunitat educativa perquè cada centre elabori el seu propi pla de lectura.
 • Plan de lectura, escritura e investigación de centro. Document elaborat per la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias amb orientacions per a la seva elaboració, desenvolupament i avaluació.
 • Plan de lectura y bibliotecas (Plan L y B). Pla promogut per la Consejería de Educación de la Junta de Andalucia amb el propòsit d'impulsar un seguit de mesures que facilitin als infants i als joves el desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intelectuals i incorporin l'ús regular de la biblioteca escolar com a recurs per a l'aprenenetatge permanent.
 • Plan de lectura y bibliotecas escolares de Canarias. Document marc en el qual es recullen les línies generals proposades per la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias per fomentar l'hàbit lector i l'ús de les biblioteques escolars en els centres educatius.
 • Plan lector. Document marc que recull les línies generals per millorar la competència lectora i fomentar l'hàbit lector, proposades per la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

 • Proxecto Lector de Centro. Document de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia que conté la informació bàsica per elaborar un projecte lector amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’educació i la construcció d’una societat lectora.

 

BR - Pla de lectura - Plans de lectura d'editorials

 • Bambú lector. Proposta de l'editorial Bambú perquè el centre pugui dissenyar el seu propi pla lector. Per accedir a tots els recursos cal registrar-se. Les seves guies de lectura es basen en el model PILRS. Inclou activitats d'avaluació en línia que es poden aplicar en diferents moment, de manera que hom pot observar l'evolució lectora de l'alumnat.

 • Èxit lector. Programa de l'editorial Cruïlla adreçat a l'educació primària que treballa la comprensió lectora a partir de l'anàlisi literària dels textos i de la conversa literària i el suport digital. L'autoria és de membres del grup GRETEL.

 • Leer es vivir. Pla lector de l'editorial Everest. Inclou guies de lectura i assessorament per al docent.

 • Pla de Foment Lector de Centre. Model per confeccionar un pla lector elaborat per l'Editorial Bromera que inclou objectius, activitats, recursos i suggeriments per facilitar la tasca del professorat.

 • Pla lector de l'editorial Castellnou. Selecció de llibres del seu fons ordenats per nivells acompanyats d'una sèrie de materials didàctics amb activitats relacionades amb les lectures que permeten treballar-les d´una manera més directa i global.

 • Pla lector de l'editorial Cruïlla. Ordenat per etapes, presenta diferents itineraris lectors acompanyats de propostes de treball.

 • Pla lector, de l'editorial Edebé. Proposta que pretén acompanyar en el disseny, la planificació i la posada en marxa del pla lector d'un centre a partir del fons de l'editorial.

 • Pla Lector. La Galera ha dissenyat un pla lector orientat a treballar el desenvolupament de la competència lectora i lingüística dels alumnes i fomentar l'hàbit lector. Hi trobareu una proposta de lectures per etapes i cicles escolars de temàtiques molt variades. (primària i secundària)