• Imprimeix

Àmbits d'actuació

Els CRP tenen un àmbit d’actuació que s’ajusta a una zona educativa, per bé que fan un treball coordinat en l’àmbit del seu Servei Territorial - Consorci d’Educació de Barcelona, així com amb diferents unitats de Serveis Centrals.

L’acompanyament als centres des d’aquesta vinculació a la zona afavoreix el tractament personalitzat i promou espais de trobada, intercanvi i treball en xarxa dels seus professionals i entre centres.

Aquesta presencialitat permet atendre les demandes dels centres i, sobretot, promoure accions per afavorir la millora contínua i la transformació educativa.