• Imprimeix

Serveis educatius de zona

Els serveis educatius de zona  (SEZ) són equips multiprofessionals formats pels centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC).

Els SEZ col·laboren i donen suport als professors dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics d’educació obligatòria no universitària d’una zona geogràfica educativa determinada per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada centre.

Els serveis educatius, en actuar en els mateixos centres i en una zona determinada, coordinen les seves actuacions entre ells i amb altres institucions que també hi actuen.