Oferta educativa del Camp d'aprenentatge de la Noguera

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

El CdA podrà atendre grups de 55 alumnes com a màxim

Estades

Poden ser de dos a cinc dies. L'allotjament es realitzarà a l'Alberg la Cova de Sant Llorenç de Montgai (Camarasa).

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.30 h i les 17.00h aproximadament.

Activitats didàctiques en els centres escolars

Es porten a terme activitats en els centres docents que ho sol·licitin, en el marc de jornades o projectes de centre vinculats a l’ensenyament-aprenentatge de l’arqueologia i la prehistòria.

Relació dels àmbits de treball del camp d'aprenentatge

  • Interpretant el passat: activitats didàctiques relacionades amb l’ús de fonts materials i de l’arqueologia com a eina per a interpretar el passat prehistòric, a partir de la metodologia didàctica basada en el descobriment guiat i la investigació escolar. La visita al Jaciment Arqueològic d’època paleolítica de la Roca dels Bous, complementa aquestes activitats i permet visualitzar aquest passat, en un hàbitat real de la prehistòria.
  • Viure la prehistòria: activitats didàctiques que promouen una aproximació empàtica al passat prehistòric, a partir del que anomenem experimentació didàctica en arqueologia. Aquestes s’agrupen en dos apartats: les relacionades amb el caràcter tecnològic de l’ésser humà, i les vinculades al caràcter social de les dones i els homes des de la prehistòria.
  • El paisatge de Sant Llorenç: activitats didàctiques que pretenen fer entendre la complexitat dels fenòmens que interrelacionen en la vida dels éssers humans. Analitzar el paisatge i l’entorn natural de Sant Llorenç de Montgai permet comprendre perquè ha estat un lloc bo per viure-hi els éssers humans des de la prehistòria, fins els nostres dies.
  • Les empremtes de la guerra civil: el territori que envolta Sant Llorenç de Montgai i Camarasa va ser escenari d’un dels fets més destacats de la guerra civil, la batalla del front del Segre. L’alumnat pot reviure aquest passat a les restes d’aquest conflicte que podem veure avui dia a la zona coneguda com el “Merengue”.

La proposta educativa del Camp d’aprenentatge de la Noguera està orientada a l’assoliment de capacitats i competències bàsiques, i es concreta en diferents nivells d’apropament a les activitats didàctiques dels àmbits de treball assenyalats. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA

Nivell educatiu

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

 

Ed.Inf Ed.Primària ESO Cicles Formatius Batx Univ
R-Oferta recomanada especialment | | A-Oferta adaptable o reduïda
2n ci  

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

 
R R R R R R A A R  R

[ Inscripció ]