Oferta educativa del Camp d'aprenentatge de Can Santoi

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

  • Sortides d'1 dia: 30 alumnes, amb caràcter general
  • Estades de 2 a 5 dies: 41 places entre professors i alumnes

Estades

L'allotjament es realitzarà al CEAL Can Santoi (Molins de Rei)

En omplir la sol·licitud cal indicar, a l'apartat corresponent, els àmbits de treball que us interessaria estudiar d'acord amb la relació indicada a sota.

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.30 h i les 13.30 h.

Informeu-vos en el web.

En omplir la sol·licitud cal indicar les activitats que es volen realitzar dins els àmbits de treball del CdA.

Relació dels àmbits de treball del camp d'aprenentatge

  • Relleu i territori: orientació a la muntanya, itinerari amb GPS, anàlisi del paisatge, els usos del sòl, la torre de Collserola.
  • El temps meteorològic: observació, mesura i predicció del temps.
  • Geologia: les roques sedimentàries, les dinàmiques de vessant: el fenomen de "les Escletxes". Risc d'inundació.
  • El món vegetal: les comunitats vegetals: l'alzinar, la brolla, el bosc de ribera; els fongs.
  • Dinàmica dels ecosistemes: la riera, un ecosistema; introducció a l'ecologia del sòl: gestió forestal sostenible.
  • Recursos del medi i sostenibilitat: el cicle de la matèria a la natura, l'energia solar i les seves aplicacions.
  • El modernisme: la Colònia Güell, la mançana de la discòrdia i la Pedrera (Barcelona), el Parc Güell (Barcelona); les obres de Jujol a Sant Joan Despí.

Els programes educatius del camp d'aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d'alumnes. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA

Nivell educatiu

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.Inf Ed.Primària ESO Cicles Formatius Batx Univ
R-Oferta recomanada especialment || A-Oferta adaptable o reduïda

 2n ci

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

 
    R R R R A A R  

[ Inscripció ]