Oferta educativa del Camp d'aprenentatge del Bages

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

El CdA podrà atendre grups de 50 alumnes com a màxim

Estades

L'allotjament es realitzarà a l'Alberg del Carme (Manresa) - Agència Catalana de la Joventut

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.00 h i les 17.00 h aproximadament.

Relació dels àmbits de treball més significatius del camp d'aprenentatge

El camp d’aprenentatge del Bages es troba en un entorn humanitzat. És per això que tant les estades, com els projectes compartits o les activitats d’un dia tenen per objectiu donar a conèixer i fomentar hàbits de minimització de l’impacte de les persones sobre el medi. Treballem de manera competencial en quatre àmbits principals, moltes vegades relacionats entre ells.

  • Aigua: Heu pensat d’on ve l’aigua que ens surt per l’aixeta i cap a on va la de la claveguera? A través d’itineraris, activitats o visites a les infraestructures necessàries per assegurar l’abastiment d’aigua, respondrem aquestes preguntes i prendrem consciència de com pot afectar la nostra actuació a casa en la gestió de l’aigua.
  • Residus: Què se’n fa dels residus que generem cada dia a casa nostra? Són un problema o els podem convertir en un recurs? Els alumnes podran conèixer el cicle dels materials, la gestió dels residus a la comarca del Bages i la importància de reduir-los, reutilitzar-los o reciclar-los per minimitzar el nostre impacte sobre el medi.
  • Geologia: La geologia ens envolta? Ens calen materials geològics per poder fabricar molts dels objectes que utilitzem habitualment? A través d’activitats o itineraris per indrets del Geoparc de la Catalunya Central els alumnes descobriran la importància de la geologia en la nostra vida quotidiana i la necessitat de gestionar aquests recursos que no són renovables.
  • La masia: Com vivien els nostres avis? La Culla era una de les masies més importants de la rodalia de Manresa. A través d’activitats o d’un recorregut per la casa, podrem comparar el nostre model de vida amb el d’aquelles persones que hi van viure fa molts anys i conèixer l’origen i l’obtenció d’alguns dels nostres aliments, dins d’un model de producció d’autosuficiència. 

Els programes educatius del camp d’aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d’alumnes i segons el projecte educatiu dels centres, i sempre amb la idea que l’estudi dels diferents àmbits, centrat en Manresa i el Bages, faciliti i estimuli l’estudi corresponent al municipi i comarca de procedència. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA.

 

Nivell educatiu

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.Inf Ed.Primària ESO Cicles Formatius Batx Univ
R-Oferta recomanada especialment | A-Oferta adaptable o reduïda

 2n ci

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

 
  A R R R R A A R  

[ Inscripció ]