• Imprimeix

Serveis educatius de suport curricular

Els serveis educatius de suport curricular són els camps d’aprenentatge (CdA) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), que s’encarreguen de donar suport didàctic curricular, eines i recursos als mestres i professors per a la millora metodològica.

Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels camps d’aprenentatge és promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.

El CESIRE és un centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa. Té com a finalitat conèixer la recerca en didàctica i educació per promoure i difondre els resultats i adequar-los a les necessitats dels professors. També dissenya i difon activitats i recursos per ajudar els docents en la tasca educativa, per potenciar l’adquisició de les competències bàsiques dels alumnes, i ofereix eines i recursos als professors per a la reflexió i la millora metodològica.