Els serveis educatius específics donen suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb l’alumnat amb discapacitats específiques que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen atenció directa i orientació a aquest alumnat i a llurs famílies.

Són: el CREDA per a l'alumnat amb greus trastorns d’audició, llenguatge i/o comunicació i el CREDV, en col·laboració amb l’ONCE, per a l'alumnat amb ceguesa o greus trastorns de la visió. Alguns serveis territorials disposen de serveis educatius específics per a l'alumnat  amb trastorns generalitzats del desenvolupament i la conducta (SEETDiC).

Aquests serveis dirigeixen la seva activitat a un entorn educatiu ampli, un servei o àrea territorial.

 • Entrevista a Marta Capdevila, un exemple de superació.

  És sorda profunda de naixement però no utilitza la llengua de signes, parla i és autònoma.

 • Novetats

  Recull mensual de novetats del CREDA de Lleida, amb recursos i materials creats, llibres, revistes, CD - DVD, pàgines webs, cursos de formació... Darrer recull octubre 2012

 • CREDA Comarques IV

  Web amb informació, recursos, enllaços i articles d'interès per als i a les logopedes, l'alumnat, les famílies, el professorat i els centres d'agrupament

 • CREDA Maresme-Vallès Oriental

  Web amb espais d'informació, alumnes, famílies i recursos.

 • Els sons del català

  Espai web que conté recursos i materials que s'han elaborat per facilitar l’ensenyament de la fonètica catalana i poden ser un bon recurs didàctic en el treball logopèdic

 • Nou web del CREDA Catalunya Central

  Nou web amb informació per a les famílies, l'alumnat, recursos comentats i documents

Enllaços relacionats

 • Atenció a la diversitat

  Espai amb informacions i recursos per avançar cap a escoles per a tothom

 • Diversitat i NEE

  Informació, materials i eines per a facilitar l'atenció personalitzada a l'alumnat amb NEE

 • ONCE

  Organització nacional de cecs espanyols

 • CLC

  Col·legi de logopedes de Catalunya