• Imprimeix

Entorn d'aprenentatge de Pujalt

Oferta educativa de l'Entorn d'aprenentatge de l'Observatori de Pujalt

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud.

Capacitat

L’Entorn d’aprenentatge podrà atendre grups de 90 alumnes com a màxim.

Estades

L’EdA de l’Observatori de Pujalt ofereix estades de dos dies. L’allotjament és realitzarà al Casal la Salle de Veciana.

Sortides d'un dia

Les activitats es realitzen entre les 9h del matí i les 17h de la tarda aproximadament, horaris adaptables en funció de l’interès de cada escola. Estan adreçades a escoles de tot Catalunya.

Relació dels àmbits de treball més significatius de l'entorn d'aprenentatge

Els programes educatius de l’entorn d’aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d’alumnes. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web de l'EdA

Quotes

L'Entorn d'aprenentatge té unes quotes específiques segons l'activitats que el centre escull. Consulteu el detall de cada activitat al web de l'EdA 

Nivells educatius

Les activitats d'aquest entorn són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.InfEd.PrimàriaESOCicles FormatiusBatx
R-Oferta recomanada especialment | RD-Oferta recomada només per sortides d'un dia | A-Oferta adaptable o reduïda

 

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

    A R R R R R A