• Imprimeix

CdA de la Ciutat de Tarragona

   

Oferta educativa del Camp d'aprenentatge de la Ciutat de Tarragona

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

El CdA podrà atendre grups de 55 alumnes com a màxim

Estades

L'allotjament es realitarà al Complex Educatiu de Tarragona- Departament d'Educació

Les estades s'inicien a partir del cicle mitjà de primària. 

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.30 h i les 17.30 h aproximadament.

Relació dels àmbits de treball més significatius del camp d'aprenentatge

 

Tàrraco a l'època romana: formes de vida i explotació del territori, estructura urbana, evolució històrica, estudi dels edificis i les restes als museus (amfiteatre, muralles, pretori, fòrum provincial, necròpolis, aqüeducte, vil·la dels Munts, torre dels Escipions...) i vida quotidiana (vestuari, alimentació, rituals, jocs, medicina, higiene i estètica, la mort...

La Tarragona medieval: arquitectura, urbanisme i població; la catedral: arquitectura, simbologia i el museu diocesà; tallers del retaule, d'escriptura i del vitrall.

Tarragona urbana: estructura urbana, econòmica i social de la ciutat i barris.

Tarragona marítima: el port comercial, industrial, lúdic i pesquer.

La indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

Els programes educatius del camp d'aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d'alumnes. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA

Nivells educatius

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.InfEd.PrimàriaESOCicles FormatiusBatx
R-Oferta recomanada especialment | RD-Oferta recomada només per sortides d'un dia | A-Oferta adaptable o reduïda

 Sí

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

RD RD R R R R R R R

[ Inscripció ]