• Imprimeix

CdA de Can Santoi

   

Oferta educativa del Camp d'aprenentatge de Can Santoi

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

  • Sortides d'1 dia: 30 alumnes, amb caràcter general
  • Estades de 2 a 5 dies: 41 places entre professors i alumnes

Estades

L'allotjament es realitzarà al CEAL Can Santoi (Molins de Rei)

En omplir la sol·licitud cal indicar, a l'apartat corresponent, els àmbits de treball que us interessaria estudiar d'acord amb la relació indicada a sota.

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.30 h i les 13.30 h.

Informeu-vos en el web.

En omplir la sol·licitud cal indicar, a l'apartat corresponent, el codi de l'activitat que es voldria realitzar.

Relació dels àmbits de treball més significatius del camp d'aprenentatge

  • Relleu i territori: orientació a la muntanya, itinerari amb GPS, anàlisi del paisatge, els usos del sòl, la torre de Collserola.
  • El temps meteorològic: observació, mesura i predicció del temps.
  • Geologia: les roques sedimentàries, les dinàmiques de vessant: el fenomen de "les Escletxes". Risc d'inundació.
  • El món vegetal: les comunitats vegetals: l'alzinar, la brolla, el bosc de ribera; els fongs.
  • Dinàmica dels ecosistemes: la riera, un ecosistema; introducció a l'ecologia del sòl: gestió forestal sostenible.
  • Recursos del medi i sostenibilitat: el cicle de la matèria a la natura, l'energia solar i les seves aplicacions.
  • El modernisme: la Colònia Güell, la mançana de la discòrdia i la Pedrera (Barcelona), el Parc Güell (Barcelona); les obres de Jujol a Sant Joan Despí.
  • El patrimoni històric: El Molins de Rei medieval: castells, masies i ermites.

Els programes educatius del camp d'aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d'alumnes. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA

Nivell educatiu

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.InfEd.PrimàriaESOCicles FormatiusBatx
R-Oferta recomanada especialment | RD-Oferta recomada només per sortides d'un dia | A-Oferta adaptable o reduïda

 

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

    R R R R A A R

[ Inscripció ]