• Imprimeix

CdA del Bages

   

 

Oferta educativa del Camp d'aprenentatge del Bages

Informació relativa a capacitat d'allotjament, àmbits de treball i nivells educatius que cal tenir en compte abans d'omplir la sol·licitud

Capacitat

El CdA podrà atendre grups de 50 alumnes com a màxim

Estades

L'allotjament es realitzarà a l'Alberg del Carme (Manresa) - Agència Catalana de la Joventut

Sortides d'un dia

Les sortides d'un dia s'adrecen bàsicament als centres de les comarques properes. Les activitats es realitzen entre les 9.00 h i les 17.00 h aproximadament.

Relació dels àmbits de treball més significatius del camp d'aprenentatge

En omplir la sol·licitud cal indicar, a l'apartat corresponent, l'àmbit de treball que us interessaria estudiar d'acord amb la relació següent:

  • Residus: Parc Ambiental de Bufalvent, Deixalleria municipal, Planta de reciclatge de frigorífics i Planta de reciclatge de ferralla electrònica. Tallers: Reciclem l'oli fent sabó, Propietats dels materials, Cada residu al seu lloc, Compostatge a l'escola, Ecocompra.
  • Aigua: Potabilitzadora d'aigües, Depuradora d'aigües residuals, Centre de l'aigua de Can Font. Tallers: Investiguem què hi ha a l'aigua, Potabilització al laboratori.
  • Geologia: Itineraris geològics i de geologia urbana a diversos indrets del Geoparc de la Catalunya Central. La Muntanya de sal i el castell de Cardona. Tallers: Materials geològics i les seves aplicacions, Maleta de la sal, Corda de la Terra.
  • La masia: La casa de La Culla, La vinya i el vi, El procés d'elaboració del vi, L'hort i els fruiters, La granja. Taller: Les plantes ràpides.
  • Química: Àcids i bases.
  • Natura: Itineraris: La Sèquia de Manresa, PN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, L'Anella Verda de Manresa. El bosc cremat i la regeneració.
  • Ciutat: Itineraris urbans

Els programes educatius del camp d'aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d'alumnes. El detall de les activitats corresponents als diferents àmbits de treball es poden consultar a la pàgina web del CdA

Nivell educatiu

Les activitats d'aquest camp són adequades als alumnes dels següents nivells educatius:

Ed.InfEd.PrimàriaESOCicles FormatiusBatx
R-Oferta recomanada especialment | RD-Oferta recomada només per sortides d'un dia

 

ci

cm cs 1r ci 2n ci gm gs

 

  RD R R R R R R R

[ Inscripció ]