• Imprimeix

Inscripció i quotes

Inscripcions al curs 2017-2018

El període d'inscripció ordinari és del 15 de maig al 31 de maig de 2017.

 

A.- Abans de la sol·licitud

Abans de realitzar l’alta d’una ESTADA, el centre educatiu ha de donar resposta als seguents ítems:

1. A partir del projecte curricular de centre, seleccioneu la seqüència didàctica més adient a treballar.

2. Reflectiu els aspectes competencials més rellevants que caldria destacar durant l'estada.

3. Cal seleccionar el model de treball previ a realitzar i justificar la seva elecció.

4. L'alumne ha estat partícip de l'elecció de les activitats de les seqüències didàctiques? Descriviu el seu grau de participació.

 

B.- Inscripció 

Consulteu l'apartat oferta educativa abans d'emplenar el formulari. Hi trobareu el nivell educatiu de les activitats que ofereix el CdA / EdA, les places d'allotjament, el calendari i aquelles condicions específiques de cadascun d’ells.

Inscripció període ordinari

El període d’inscripció ordinari és del 15 de maig al 31 de maig de 2017. Dins aquest període, la inscripció a les estades i sortides per a tots els CdA / EdA es realitza a través de l’ aplicació  CAMPS

Per defecte, l’accés a l’aplicació està permès a les persones de l’equip directiu (pels centres públics)  i al director (pels centres privats). Qualsevol modificació sobre aquests permisos els podrà realitzar el director del centre mitjançant l’aplicació GUAC.

El sol·licitant, un cop autenticat, haurà de seleccionar el seu centre i donar d’alta a les sol·licituds d’estades i sortides per les quals opti.

Un cop donada d’alta la sol·licitud, assegureu-vos de desar-la i podreu descarregar-la en pdf. Les sol·licituds es podran modificar durant el període d'inscripció (del 15 al 31 de maig).

En cas que detecteu un problema d’accés o de funcionament de l’aplicació, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU).

També us podeu posar en contacte amb el Grup de Suport Funcional (cda@xtec.cat) .

 

Inscripció a l’Entorn d’aprenentatge de Cardona

Les sol·licituds d'inscripció d’estades i sortides al nou EdA de Cardona pel curs 2017-2018, s’han de fer en el formulari específic.

 

Inscripció període extraordinari i altres centres

Les sol·licituds d'inscripció per a centres de fora de Catalunya i Universitats es realitzen en un formulari específic.

També podeu emplenar el formulari per les sol·licituds realitzades fora del període ordinari. Aquestes sol·licituds només podran ser ateses si es produeix alguna vacant. Cal posar-se en contacte amb el CdA / EdA corresponent.

En cas que detecteu un problema amb el formulari us podeu posar en contacte amb el Grup de Suport Funcional (cda@xtec.cat)

 

Adjudicació d’estades i sortides als CdA i EdA

Els CdA / EdA realitzaran la valoració i l’adjudicació de les estades i sortides de l'1 al 25 de juny.

Les sol·licituds s'assignaran d'acord als criteris establerts al barem d'inscripció per als CdA / EdA. Depenent del nombre de sol·licituds, no es podrà garantir l’adjudicació i/o les dates demanades.

 

Acceptació de les estades i sortides dels centres educatius

Després de l’adjudicació el centre educatiu haurà d’acceptar o rebutjar les sol•licituds d’estades i/o sortides. De cara a la planificació del CdA / EdA es recomana fer les acceptacions durant el període del 26 de juny al 10 de setembre de 2017, tot i que es podrà seguir fent acceptacions durant tot el curs.

Els docents del centres educatius, amb autenticació GICAR, podran consultar les adjudicacions i acceptar o rebutjar les sol·licituds a l’aplicació CAMPS.

Des de l’aplicació CAMPS, es podran imprimir les adjudicacions. Aquests fulls d’adjudicació s’hauran de lliurar al CdA / EdA signats pel director del centre educatiu.

Per les ESTADES, les entitats que gestionen l’allotjament als CdA / EdA es posaran en contacte amb el centre educatiu per tal de formalitzar la reserva i la bestreta. Per considerar formalitzada la reserva d’allotjament i manutenció, caldrà realitzar una bestreta del 10% de l'import del cost de l'allotjament previst abans del 30 de setembre.

 

C.- Comunicació i treball previ amb el centre (moment1)

Els CdA / EdA informaran de les dates de les trobades de coordinació amb els centres en el full d’acceptació de les estades i sortides que genera l'aplicació d'inscripció CAMPS.

La direcció del centre garantirà el moment de comunicació amb el CdA / EdA i procurarà que el professorat tutor del grup o professor de l’àmbit curricular assisteixi a la trobada de coordinació per planificar la implementació de l'estada i l'avaluació.

Atès que els CdA / EdA treballen conjuntament amb els centres educatius, les trobades de coordinació es consideren sessions de treball naturals del funcionament dels CdA / EdA i és per això que d'acord amb la normativa de formació no generen certificació.

Preparació de l’estada

El CdA/EdA us oferirà propostes en quant a l’oferta, d’un o més models de treball previ a realitzar al centre abans dels dies de l’estada, així com models de treball posterior.

Des de la trobada de coordinació fins l’inici de l’estada i especialment durant els dos mesos anteriors es fa seguiment, concreció i suport del treball previ.

 

D.- Preus públics

1.- Preu públic per a les activitats d'ensenyament-aprenentatge 

a) Camps d'aprenentatge (ORDRE ENS/163/2016)

El preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge per sortides d’un dia o d’estades de més d’un dia realitzades per l'alumnat dels centres educatius no universitaris, mestres, professorat en actiu, i universitaris, als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament, a partir del curs escolar 2016-2017, és de 3 euros per activitat, persona i dia.

A les persones que utilitzin el servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge se'ls aplicarà les exempcions i bonificacions contemplades a l’ordre vigent.

Aquest abonament es realitzarà abans del moment de l'inici de l'estada mitjançant transferència bancaria al cc del camp d'aprenentatge corresponent.

b) Entorns d'aprenentatge

Els preus de les activitats d’ensenyament-aprenentatge dels entorns d'aprenentatge reflecteix el cost real. Trobareu la informació dels imports de les activitats a les seves pàgines web. 

 

2.- Preu públic pel servei d'allotjament i/o manutenció (ORDRE ENS/162/2016)

Aquest preu públic s’aplica sempre que l’estada requereixi la utilització del servei d’allotjament i manutenció utilitzant les instal·lacions de la xarxa d'albergs de joventut, altres equipaments d'entitats amb les quals existeixi conveni regulador i, en alguns casos, instal·lacions pròpies del Departament d'Ensenyament, actualment el Complex Educatiu de Tarragona.

Els imports del preu públic d'allotjament i manutenció són els següents:  

Concepte

Import per persona i dia

Alumnat: Servei d'allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia

25,90 €

Alumnat: Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat

8,00 €

Mestres, professorat en actiu i universitaris: Servei d'allotjament i manutenció (pensió completa) per persona i dia

30,00 €

Mestres, professorat en actiu i universitaris: Servei de manutenció (dinar o sopar) per persona i àpat

10,00 €

A les persones que utilitzin els serveis d'allotjament i/o manutenció als camps d’aprenentatge, se'ls apliquen les exempcions i bonificacions contemplades a l’ordre vigent (actualment l'allotjament del Complex Educatiu de Tarragona).

El cost de l'allotjament i la manutenció, així com el desplaçament entre el centre docent i el camp o entorn d'aprenentatge i els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques, l'assumeix el propi centre.

 

E.-Responsabilitats dels docents, de l'alumnat i del CdA/EdA

La participació dels centres educatius a aquestes activitats requereix de tres moments: 

Moment 1: Comunicació amb els centres

Moment 2: Implementació de l’estada al camp o entorn d’aprenentatge 

Moment 3: Avaluació de l’impacte i propostes de millora 

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats que es troben en el següent document:

Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels professionals del Camp i de l’Entorn d’aprenentatge (CdA/EdA)

 

Save

Save

Save

Save

Data d'actualització:  06.05.2016