• Imprimeix

Transparència

Aquest apartat s’adreça a la comunitat educativa de primària i secundària de Catalunya i ha estat desenvolupat conjuntament pels Departaments d’Ensenyament i d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Ofereix diferents recursos pedagògics que permeten a estudiants i professors tenir mitjans al seu abast per aprofundir en matèries com la transparència, la regeneració democràtica, la participació ciutadana o el govern obert.

Aquest apartat s’adreça a la comunitat educativa de primària i secundària de Catalunya i ha estat desenvolupat conjuntament pels Departaments d’Ensenyament i d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Ofereix diferents recursos pedagògics que permeten a estudiants i professors tenir mitjans al seu abast per aprofundir en matèries com la transparència, la regeneració democràtica, la participació ciutadana o el govern obert.

El Portal Educatiu consta d’un conjunt organitzat de recursos pedagògics posats a disposició, tant de les persones que conformen la comunitat educativa que vulguin assolir coneixements i destreses vinculades a les diferents matèries esmentades, com dels nostres estudiants, als que els ajudarà a  impregnar-se d’aquest canvi cultural que suposa el repte de la transparència, la participació ciutadana i el govern obert.

Aquesta iniciativa, promoguda pel Govern de la Generalitat, considera el lliure ús i la utilització de les eines de la plataforma online i presenta una sèrie de cursos virtuals (e-aprenentatge), cada un d’ells constituït per una sèrie de components teòrics i pràctics en diferents nivells, als que es podrà accedir sense cap cost i en la temàtica que sigui del seu interès.

D’aquesta manera, a través d’aquest espai es pot trobar informació sobre com utilitzar el Portal Educatiu, els seus objectius, les modalitat de treball, els recursos disponibles, així com, informació sobre la Llei de la transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com sobre regeneració democràtica, participació ciutadana i govern obert.

La difusió de la transparència entre els infants i joves del nostre país, incidirà a mig termini en un major compromís dels futurs quadres polítics i administratius amb la transparència i en el foment d’una ciutadania més implicada i coneixedora del sector públic.

 

Els objectius del Portal Educatiu són els següents:

  1. Promoure els valors de la transparència entre l’alumnat i el professorat.
  2. Assolir un contracte per a la transparència, basat en la confiança, l'ètica, la legitimitat, l'avaluació i el retiment de comptes.
  3. Potenciar les bones pràctiques i els valors.
  4. Facilitar eines de formació sobre el govern obert i la participació ciutadana.
  5. Proporcionar la formació per accedir al Portal de la Transparència, com a base per a la publicitat activa d’informació recollida en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  6. Conèixer el dret d’accés a la informació pública, el procediment per garantir la seva efectivitat, així com el sistema de garanties.
  7. Proporcionar la formació sobre la reutilització de la informació pública i així avançar cap a una nova cultura.
  8. Educar segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Destaquem