• Imprimeix

Ús dels dispositius mòbils

Els dispositius mòbils són incomparablement diferents a qualsevol altre recurs que mai abans hagin utilitzat els alumnes o hagi estat a disposició dels centres educatius. Aquesta és una realitat que els centres hauran de tenir present en les previsions que facin respecte als telèfons mòbils i altres instruments digitals de tipus personal.

L’ús de dispositius mòbils requereix establir pautes clares, factibles, que els propis alumnes comparteixin i puguin ajudar a aplicar i actualitzar. En tot cas, els centres han de ser conscients de la necessitat de tenir una visió adaptable i proactiva, oberta a incorporar nous coneixements i pautes d’actuació i reflectir-les en les seves normes de funcionament i organització.