• Imprimeix

Comparativa

Actualment la utilització dels sistemes de projecció interactiva a l'aula ja no és un fet aïllat, tots els centres educatius es plantegen el problema de quina tipologia seleccionar.

Fer una elecció adequada a les nostres característiques i necessitats no és gens fàcil. A més, el mercat cada vegada està més diversificat.

Abans de prendre una decisió hi ha unes valoracions que caldria tenir en compte:

 • El cost econòmic: És un aspecte important que pot ser determinant a l'hora de fer una primera selecció. Varia molt entre models portables i fixos
 • Selecció única o diversificada: És convenient que al centre hi hagi només un model de SPI, el que sigui, però el mateix a totes les aules o no?.
  • Avantatges: Això facilitaria la feina d'aprenentatge de l'eina i unificaria el programari que es fa servir.
  • Desavantatges: Poc adaptat a la tipologia d'alumnes, les característiques dels alumnes d'infantil són diferents de les que tenen els més grans.
 • La ubicació: L'espai de què es disposa per a la seva instal·lació i la tipologia d'alumnes que la faran servir també és important perquè decanta l'elecció cap a una banda o una altra.
  • Si no disposem d'espai suficient i s'ha de compartir la mateixa superfície com a pissarra tradicional cal seleccionar-ne una que ofereixi aquesta possibilitat: les portables o els projectors interactius.
  • Si ha d'estar ubicada en un aula on l'alçada dels alumnes és variable caldrà tenir un mecanisme per a poder modificar l'alçada amb facilitat.
 • Facilitat d'ús: Inicialització, cal·libració, maneig de les eines de treball, característiques del programari.
 • Manteniment: El cost dels dispositius utilitzats, la resistència, la durada o altres aspectes relacionats.

Aquesta comparativa pot servir d'orientació a l'hora d'escollir quin és el SPI que s'adapta millor a les necessitats de cada centre. Cada SPI ofereix unes prestacions diferents, per tant, dir que una és millor que l'altra és molt arriscat.

 

Aspectes observats:

 1. Cost econòmic: Hi ha dos grups ben diferenciats en quant al preu d'adquisició, les portables poden ser un 50 % més barates que les altres tipologies, tant tàctils com electromagnètiques o projectors interactius.
 2. Pissarra alternativa: Hi ha SPI (sistemes de projecció interactiva) que poden fer servir la superfície de projecció com a pissarra tradicional i no cal disposar d'una alternativa. A la taula s'especifica si cal o no una pissarra alternativa per a cada tipus.
 3. Instal·lació: Pot ser fixa, el més comú; portable, que permet instal·lar el dispositiu d'interactivitat d'una manera ràpida i fàcil; o mòbil, que permet desplaçar tot el sistema de projecció d'un lloc a un altre fàcilment.
 4. Superfície de projecció: Hi ha tres possibilitats: que només es pugui fer servir com a PDI, que es pugui fer servir com a PDI i també com a pissarra tradicional, o que la interactivitat no es trobi en la superfície de projecció i que per tant es pugui fer servir qualsevol superfície.
 5. Alçada modificable: Hi ha la possibilitat de col·locar la PDI en un suport que adapta l'alçada fàcilment.
 6. Inicialització: La facilitat per posar-la en marxa.
 7. Cal·libració: El sistema de cal·libració propi de cada tipologia.
 8. Precisió: Variació entre les digitals o les que utilitzen un punter.
 9. Programari: El programari específic que proporciona cada PDI és divers i no sempre es pot exportar/importar entre els diferents models. Alguns són molt més complets i fàcils de fer servir; en canvi, altres no són tan intuïtius i no tenen a l'abast tants recursos. Compatibilitat entre programes.
 10. Eines flotants: Són les que s'utilitzen com a recurs interactiu i es poden fer servir fora del programari específic de la PDI.
 11. Facilitat d'ús: Ergonomia dels punters; per a les tàctils no són necessaris.
 12. Manteniment: 
  • Punters: Preu de compra, necessitat de piles ...
  • Bombetes de projecció: Aspecte molt important que depèn del projector seleccionat.

 

  Pissarra tàctil Pissarra electromagnètica Pissarra portable Projector interactiu
Punts forts Facilitat d'ús: es pot escriure amb el dit. Més precisió a l'hora d'escriure. Cost econòmic molt avantatjós. Facilitat d'instal·lació: Un sol aparell inclou la interactivitat.
Punts febles Superfície menys resistent. Manteniment dels punters. Instal·lació menys segura. Programari.
Cost econòmic Elevat Elevat Econòmic Elevat
Pissarra alternativa Sí, alguns models no Sí, alguns models no No No
Instal·lació Fixa Fixa Portable Fixa
Superfície projecció Exclusiva PDI Bàsicament exclusiva PDI Qualsevol Qualsevol

Alçada modificable

Instal·lable Instal·lable No és necessària No és necessària
Inicialització Fàcil Fàcil Fàcil Fàcil
Cal·libració Durable Durable Actualitzar sovint Actualitzar sovint
Precisió Bona Molt bona Bona Suficient
Programari propi de cada marca Smartboard=Notebook Teamboard=Starboard Promethean=ActivInspire

 

Interwrite=Workspace

Mimio=MimioStudio

 

eBeam=Scapbook

Epson=Eines bàsiques

 

Dell=Workspace

Eines flotants Molt completes Molt completes Molt completes Molt completes

Facilitat d'ús

Molt accessible Molt accessible Bastant accessible Bastant accessible
Manteniment punters Molt resistents i no són imprescindibles Durables, delicats si cauen a terra – cost piles/bateria Durables, delicats si cauen a terra – cost piles/bateria Durables, delicats si cauen a terra – cost piles/bateria
Manteniment bombetes projecció Depèn del projector seleccionat Depèn del projector seleccionat Depèn del projector seleccionat Depèn del projector seleccionat

Exemples

Smart Board
Teamboard
Hitachi
Promethean i Interwrite eBeam i Mimio Epson, Dell i Mitsubishi