• Imprimeix

Enllaços d'interès

  • Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT)

    Autoritat catalana de protecció de dades (ApdCAT)

    Autoritat independent que té l'encàrrec del Parlament de Catalunya de vetllar pel compliment de la legislació vigent

  • Centre Internet Segura

    Centre Internet Segura

    Web depenent del Safer Internet Programme de la Comissió Europea, adreçat a mares i pares, joves i educadors amb consells per a un ús segur d'Internet

  • Internet segura, a l'edu365.cat

    Internet segura, a l'edu365.cat

    Pàgina sobre seguretat a Internet adreçat als infants i adolescents

  • Mossos d'Equadra - Joves

    Mossos d'Equadra - Joves

    Web dels Mossos d'Esquadra amb consells de seguretat i informacions d'interès

  • Consell de l'Audiovisual de Catalunya

    Consell de l'Audiovisual de Catalunya

    Pàgina del Consell de l'Audiovisual de Catalunya amb un conjunt d'eines i recursos per augmentar la protecció dels menors davant dels continguts perjudicials en l’àmbit d’internet

  • Internet Segura For Kids

    Internet Segura For Kids

    Web del Centre espanyol de seguretat a Internet per a menors d'edat, cofinançat per la Comissió Europea

  • eSafety Label

    eSafety Label

    Web de l'European Schoolnet adreçada a orientar els centres en els temes de seguretat. Permet realitzar una avaluació  en línia molt completa de diferents elements -des de la seguretat tècnica a la protecció de dades o del tractament del ciberassetjament a la presència del centre a Internet-  A partir d'aquesta informació es genera un informe personalitzat amb orientacions concretes.  Si el centre efectua les actuacions pertinents i aporta evidències al sistema, rebrà l'acreditació eSafety Label

  • Pantallas amigas

    Pantallas amigas

    Promou l'ús segur i saludable de les noves tecnologies i el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i l'adolescència

  • Alerta en línea

    Alerta en línea

    Web en espanyol del govern dels Estats Units amb materials didàctics de diferents tipus sobre seguretat a Internet entre els menors adreçada als pares i mares, a l'alumnat i al professorat

  • Kids and teens on line

    Kids and teens on line

    Informació específica sobre l'assetjament a la xarxa i sobre com fer front a aquest problema

Organismes oficials i organitzacions que tenen com a missió principal o parcial vetllar per la seguretat informàtica, la protecció de dades i la seguretat dels menors en els entorns tecnològics