• Imprimeix

Educació física

  • Formigues cooperatives

    Formigues cooperatives

    Projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’eduació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració. El projecte es desenvolupa principalment en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix d’altres moments com pot ser l’ús de les noves tecnologies, tutoria i /o llengua. (12-14 anys)

  • Hormigas cooperativas

    Hormigas cooperativas

    Projecte de la Xarxa Lacenet per treballar des de l'educació física reptes cooperatius, fent servir les TIC. Va adreçat a l'alumnat de l'ESO (12-14 anys)