• Imprimeix

Transport i manteniment de vehicles

 • Projecte Integrat transport i manteniment de vehicles

  Projecte Integrat transport i manteniment de vehicles

  Projecte integrat que té per objectiu aplicar mètodes d’emmascarat i desemmascarat, determinant els equips i materials que són necessaris per  a la protecció de les zones que no han de ser pintades. 

 • "Reparem el cotxe!"

  Presentació del Projecte Integrat del perfil d’auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers on els alumnes hauran d’aplicar els coneixements adquirits durant el curs per tal de realitzar l’apreciació del cost  de la reparació, el pressupost i la reparació del vehicle. 

 • "Construcció d'una maqueta didàctica amb diferents sistemes de l'automòbil"

   Fitxa-guió d'un Projecte Integrat del perfil d'auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.