• Imprimeix

Fotografia

Presentació

La xarxa permet accedir a excel·lents arxius fotogràfics, exposicions temporals i col.leccions de museus. Pel seu valor artístic, social o tècnic són una font primaria per a moltes matèries i nivells.