• Imprimeix

Serveis socioculturals i a la comunitat

Aquest material ha estat elaborat per Hortènsia Grau, professora del CFGS d'Animació Sociocultural de l'IES Vidal i Barraquer de Tarragona.

 • Introducció 
 • Unitat didàctica 1
  • Estructura de la UD 1
  • nucli d'activitat 1
  • nucli d'activitat 2
  • nucli d'activitat 3
  • nucli d'activitat 4
  • nucli d'activitat 5
  • Annexos
  • Fitxes pel.lícules
  • Bibliografia
 • Unitat didàctica 2 
 • Unitat didàctica 3 
 • Unitat didàctica 4 
 • Unitat didàctica 5

 

Aquest document és l'experiència de treball dels professors Hortènsia Grau i Pilar Figueres amb alumnes del CFGS d'Animació Sociocultural de l'IES Vidal i Barraquer de Tarragona, durant els cursos (1998-99 i 1999-00).

 • Index
 • Justificació de les propostes 
 • Dinamització sociocultural a la Pobla de Mafumet 
 • Rutes culturals a Riudoms 

 

Aquest document és l'experiència de treball dels professors Dolors Meca i Josep Sanahuja amb alumnes del CFGS d'Animació Sociocultural de l'IES Vidal i Barraquer de Tarragona, durant els cursos (1997-98 i 1998-99). Per tant, aplega el desenvolupament del crèdit sencer en un grup i la meitat de l'altre.

Hauriem volgut poder continuar per tenir, al menys, una visió de contrast i incloure en el document exemples de les situacions en que ens hem trobat, que segurament farien més aclaridora la proposta que us presentem.
Els avatars funcionarials, als quals també ens hi debem, no ho han fet posible. De totes maneres, encara que de moment no podrem fer-nos un reçò pràctic dels vostres suggeriments i crítiques, esperem igualment comptar amb elles.
Aquest document està pensat no per ser aplicat sinó més aviat explicat, per les diferents experiències que es poden donar en aquest àmbit.

Agraïm l'encàrrec que s'ens va fer des del Departament d'Ensenyament, perquè ens ha permés a nosaltres explicar-nos i ara exposar-nos.
Largo otium.

 • Materials curriculars 

 

Programació que presenten Pilar Figueres i Hortènsia Grau de l'IES Vidal i Barraquer.

Hi trobareu la programació del crèdit en unitats didàctiques, els nuclis d'activitat de les unitats didàctiques 1 i 2, i les activitats d'aprenentatge, totalment desenvolupades, de la UD3.

Es presenta també la bibliografia específica d'aquest crèdit i una relació de centres d'informació i documentació.

 • Programació del crèdit

   

 • Programació de la Unitat didàctica 1 
 • Programació de la Unitat didàctica 2 
 • Programació de la Unitat didàctica 3 
 • Programació de la Unitat didàctica 4 
 • Programació de la Unitat didàctica 5 
 • Programació de la Unitat didàctica 6 
 • Programació de la Unitat didàctica 7

   

 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 3 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 4 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 5 de la UD 1

   

 • Programació dels nuclis d'activitat 1,2 i 3 de la UD 2

   

 • Activitats d'aprenentatge dels nuclis 1,2,3,4,5 i 6 de la UD 3 
 • Annex activitats d'aprenentatge de la UD 3 
 • Bibliografia general del crèdit 3 

 

Programació que presenta Pilar Figueres de l'IES Vidal i Barraquer.

Hi trobareu la programació del crèdit en unitats didàctiques, alguns nuclis d'activitat de cada unitat didàctica i algunes activitats d'aprenentage.

Es presenta també la bibliografia específica d'aquest crèdit.

  

 • Programació del crèdit 

   

 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 3 de la UD 1 
 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 2 
 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 2

   

 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 3 

   

 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 3 
 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 4 
 • Programació del nucli d'activitat 3 de la UD 4 
 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 5 
 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 6 
 • Programació del nucli d'activitat 2 de la UD 6 
 • Programació del nucli d'activitat 3 de la UD 6 
 • Programació del nucli d'activitat 1 de la UD 7
 • Bibliografia específica del crèdit 

 

Programació que presenten Ivonne Amorós, Pepi Cumplido i Marta Oliach de l'IES Vidal i Barraquer.

Hi trobareu la programació del crèdit en unitats didàctiques, els nuclis d'activitat de les unitats didàctiques i algunes activitats d'aprenentatge, totalment desenvolupades.

 

 • Programació
 • Unitats didàctiques
 • Nuclis d'activitat

  Exemplificacions d'activitats d'aprenentatge:
   

 • Activitat 2 del nucli d'activitat 7 de la UD1 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 3 de la UD2 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 1 de la UD3 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 2 de la UD4 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 1 de la UD5 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 2 de la UD6 

 

Programació que presenten Isabel Gutierrez, Glòria Roig i Assumpció Vera de l'IES Vidal i Barraquer.

Hi trobareu la programació del crèdit en unitats didàctiques, els nuclis d'activitat de les unitats didàctiques i algunes activitats d'aprenentatge, totalment desenvolupades.

 • Programació 
 • Unitats didàctiques 
 • Nuclis d'activitat
 • Nuclis d'activitat de la UD 1
 • Nuclis d'activitat de la UD 2
 • Nuclis d'activitat de la UD 3
 • Nuclis d'activitat de la UD 4
 • Nuclis d'activitat de la UD 5

 

Exemplificacions d'activitats d'aprenentatge:

 • Activitat 2 del nucli d'activitat 2 de la UD2 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 3 de la UD2 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 2 de la UD4 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 2 de la UD5 

 

Programació que presenten Ivonne Amorós, Pepi Cumplido i Marta Oliach de l'IES Vidal i Barraquer.

Hi trobareu la programació del crèdit en unitats didàctiques, els nuclis d'activitat de les unitats didàctiques i algunes activitats d'aprenentatge, totalment desenvolupades.

 • Programació 
 • Unitats didàctiques 
 • Nuclis d'activitat

  Exemplificacions d'activitats d'aprenentatge:
   

 • Activitat 1 del nucli d'activitat 1 de la UD1 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 1 de la UD2 
 • Activitat 1 del nucli d'activitat 2 de la UD3 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 1 de la UD4 
 • Activitat 2 del nucli d'activitat 2 de la UD5 
 • Activitat 3 del nucli d'activitat 1 de la UD6