• Imprimeix

Formació i Orientació Laboral (FOL)

Material Títols LOGSE

L'Àrea de Formació i orientació laboral (FOL) està configurada per cinc crèdits transversals:

Formació i orientació laboral - Grau mitjà
Formació i orientació laboral - Grau superior
Relacions en l'equip de treball
Relacions en l'àmbit de treball
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Les orientacions que es presenten a continuació contenen propostes per desenvolupar-los, distribueixen els continguts i les capacitats de cada crèdit en unitats didàctiques, identifiquen els nuclis d'activitat, defineixen totes les activitats de classe i exemplifiquen la presentació d'una unitat didàctica i el desenvolupament d'una activitat de classe. La metodologia utilitzada ajuda al professorat per programar completament els crèdits de l'Àrea.

Orientacions relacions en l'àmbit de treball (RAT) 

 

Aquest material curricular, elaborat per Rafael Gonzalez Moral, professor de l'IES Escola del Treball de Barcelona, consisteix en una proposta metodològica per impartir i avaluar el crèdit de Relacions en l'equip de treball i 10 fitxes d'activitats de classe, les quals desenvolupen dues Unitats didàctiques, de les quatre que componen el crèdit de Relacions en l'Equip de Treball.

Unitat didàctica 1. LA COMUNICACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL

Activitat 1 - Estudi del procés de comunicació
Activitat 2 - Anàlisi de la comunicació dins de l'àmbit laboral
Activitat 3 - Descobreix el teu estil de comunicació
Activitat 4 - Comunicació per canals parlats
Activitat 5 - Comunicació escrita

Unitat didàctica 3 - EQUIPS DE TREBALL

Activitat 1 - Significat i funcionament del grup
Activitat 2 - Identificació dels condicionaments dels components
Activitat 6 - Estructuració de la reunió de treball
Activitat 7 - Producció de documents
Activitat 8 - Dinamització i avaluació de la reunió.

És un material que pot aplicar-se també al crèdit de Relacions en l'Àmbit laboral i a qualsevol crèdit de cicles formatius en el qual l'alumnat hagi de desenvolupar capacitats clau relacionades amb la comunicació i el treball en equip, especialment als crèdits de projecte i de síntesi.

  • UNITATS DIDÀCTIQUES RET.  

 

Teniu a la vostra disposició un mòdul de Prevenció de riscos laborals, amb una concreció per a Fabricació mecànica.

Conté els manuals, suports gràfics i tests d’avaluació. AULANET

 

Teniu a la vostra disposició un mòdul (crèdit) de Formació i orientació laboral.

Conté manuals, supòsits, activitats, tests d'avaluació i suport bibliogràfic. AULANET

 

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball publica cartells i folletons gratuïts sobre diversos riscos i prevencions, que també es poden visualitzar, descarregar i imprimir a color a través d’Internet.
Els cartells us poden servir per “ambientar” l’aula.
Entre d’altres recursos que també podeu consultar al lloc web de l’institut hi ha alguns especialment útils, com ara les guies, la normativa actualitzada i les Notes Tècniques de Prevenció.


Igualment interesants són la base de dades de sinistralitat, les monografies, els fulls informatius i la legislació que el Departament de Treball, a través dels Centres de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, posa al nostra abast al seu lloc web i que poden ser consultades i impreses. Departament de Treball

 

Guia Equipaments i espais