• Imprimeix

Edificació i obra civil

Pàgina web de la família d'Edificació i obra civil

 

Simulador de Tancament i particions de fàbrica (MEC). 

 

 

 

La finalitat d’aquest document és donar informació, als centres on s’imparteixen els cicles formatius de l’esmentada família professional, sobre els equipaments necessaris mínims per impartir-los, des del punt de vista tècnic, econòmic, d’instal·lacions i de seguretat. Aquest document actualitza les informacions sobre els espais i els equipaments aparegudes en les orientacions didàctiques dels cicles formatius.

Guia d'Equipaments de la família professional