• Imprimeix

Comerç i màrqueting

Materials Títols LOGSE

Conjunt de 4 manuals que recullen cada un d'ells una àrea diferent:

Area 1: "Marketing"
Area 2: "Gestión de la compra-venta y negociación comercial"
Area 3: "Gestión comercial del espacio"
Area 4: "Logística y distribución comercial"


Aquests manuals contenen unitats didàctiques amb informació teòrica i activitats. Són materials vàlids per al professorat i per a l'alumnat, adequats per a la biblioteca del centre, seminari, aula de gestió, etc. i resulten molt accessibles econòmicament.


Són imprescindibles per al CFGM de Comerç (aparadorisme i marxandatge) i el CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting, i molt adients per a tots els crèdits relacionats amb la compra-venda i la logística tant de la família d'Administració com la de Comerç i Màrqueting.

Per aconseguir més informació:
CAMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA
SERVICIO DE FORMACIÓN.
Referencia: Materiales FORPIDE 2000
C/ Yanguas y Miranda, 27-2º
31003 PAMPLONA


Telèfon: 948-290201
Fax: 948- 231975

ccinavarra@camerdata.es

 

 • Aplicació informàtica que permet fer simulacions dels casos de transport.

  Per a les famílies d' Administració o de Comerç i Màrqueting. Podeu descarregar-la de la web del Departament de Política Territorial de la Direcció General de Ports i Transports: http://territori.gencat.cat/ca/inici/

 

 • Anuari estadístic i base de dades d'estadístiques de Catalunya

  Per a les famílies d' Administració o de Comerç i Màrqueting.
  Disponibles diverses bases de dades, així com estadístiques de:
  • Demografía, economia i qualitat de vida
  • Cojuntura econòmica
  • Sectors industrials
  • Comerç amb l'estranger
  • Mercat de treball
  • Municipis
  • Comarques

Podeu trobar-les a la web de l'Institut d'Estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat/

 

Per a les famílies de Comerç i Màrqueting o d' Administració.

La proposta pot inspirar diverses activitats similars per a cicles diferents, però es concreta l'exemple en un cicle formatiu perquè sigui més entenedora (el CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting).

L'objectiu de presentar aquesta activitat no és tant l'activitat per sí mateixa sinó un exemple de com rendibilitzar una activitat al compartir-la tot el professorat i alumnat del CF, perquè s'ha planificat per l'equip docent del CF i s'ha compartit des de diferents crèdits, ajudant a globalitzar i integrar els continguts del CF.


Proposta d'organització de la visita, diferenciant l'activitat prèvia, el desenvolupament de la visita i el post-visita


Exemple de material del professorat i el de l'alumnat per al desenvolupament de la visita


Activitat desenvolupada per l'IES Guillem Catà durant el curs 1997-98. Cal dir que durant el curs es van desenvolupar diverses activitats relacionades amb la franquícia i també s'havia decidit que el crèdit de síntesi del CF de Gestió Comercial i Màrqueting tractés d'aquesta temàtica.

 

Famílies d'Administració i de Comerç i Màrqueting

Podeu recollir els materials dels cursos de formació del professorat que s'indica a la llista de l'apartat Materials de formació.

Alguns d'ells són:

 • Aplicacions educatives del full de càlcul en l'entorn Excel
 • Aproximació a Internet
 • Desenvolupament d'aplicacions amb la base de dadesrelacional Access
 • Processament de textos i eines de presentació (Word i Power Point)

Properament, també podreu disposar dels materials específics per a les famílies esmentades.

 

Família de Comerç i Màrqueting

S’ha enviat a tots els Centres Públics de Secundària de Catalunya i també a tots els Centres de Recursos (CRP) la publicació "Els transports i les comunicacions a Europa", el format és una carpeta blava amb 8 quaderns d’anelles.

Els materials, probablement destinats al Departament/Seminari de llengües, poden ser un suport per al professorat d’idiomes dels cicles d’aquesta família, de manera especial per al cicle de Gestió del transport, encara que cal tenir present que l’enfocament en què s’han elaborat és social i no tècnic, motiu pels quals s’orienten com a un suport per al professorat d’idioma.

Els quaderns tracten la temàtica en diverses llengües i amb dues vessants diferents:

a) quaderns destinats a tractar el tema dels transports i de les comunicacions a Europa
b) quaderns destinats a tractar el tema dels transports i de les comunicacions des d’una perspectiva regional