• Imprimeix

Diversitat i NEE

DNEE JID 2013 Tallers

Logo Jornada

Data dissabte 4 de maig 2013
Lloc UAB -Bellaterra

 


 

 1. Accessibilitat i discapacitat visual ( T1, T2 )
 2. ActInterAct ( T3, T4 )
 3. Aprenent amb un blog ( T3, T4 )
 4. Apprendiendo con Tula! ( T1, T2 )
 5. Creació de petits vídeos ( T3, T4 )
 6. Crear per multiplicar - 2 ( T1, T2 )
 7. Els codis QR per afavorir experiències comunicatives i cognitives ( T1, T2 )
 8. Eines per fer més accessible cada espai web a través del navegador. ( T3, T4 )
 9. E-mintza: comunicador per a tablet ( T2, T3 )
 10. Entorns digitals tangibles ( T1, T2 )
 11. Espais de formació en Inclusió Digital ( T1, T2 )
 12. Google Apps i Eines 2.0 ( T2, T4 )
 13. Implicació de l’alumnat d’ESO en l’adaptació de textos en lectura fàcil ( T3, T4 )
 14. Jaume què vols fer? La comunicació d'un nen amb reptes múltiples ( T3, T4 )
 15. Joc i joguines adaptades ( T3, T4 )
 16. El Karaoke a l'aula de música ( T1, T2 )
 17. El semàfor acústic i altres eines digitals que ajuden a la inclusió de l’alumnat sord. ( T1, T2 )
 18. Karendon racó digital pel treball autònom ( T1, T2 )
 19. L'aprenentatge de la lectoescriptura amb alumnes amb la síndrome de Down ( T3, T4 )
 20. Música i mobilitat reduïda: adaptació de la part d'interpretació ( T1, T2 )
 21. PIUNE, Servei d'atenció a la discapacitat de la UAB ( T3, T4 )
 22. Plaphoons per a tablets ( T1, T2 )
 23. Projecte d'experimentació cooperatiu entre escoles: La Dora ( T3, T4 )
 24. Reforç Lingüístic Moodle ( T1, T2 )
 25. Revistes on line ( T3, T4 )
 26. Scratch. Potenciant el pensament divergent ( T1, T3 )
 27. SpecialQR ( T3, T4 )
 28. Suports digitals al llarg dels estudis d'una psicòloga amb paràlisi cerebral ( T1, T2 )
 29. Suports digitals per l’aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura ( T1, T2 )
 30. Suports TAC per millorar la comprensió lectora ( T3, T4 )
 31. Tele Xaloc ( T1, T4 )
 32. Treball de lèxic amb objectes interactius: Els animals ( T3, T4 )
 33. Una altra manera de moure el ratolí ( T1, T2 )
 34. Ús de la tablet i el programa Sitplus en una aula d'alumnes greument afectats ( T3, T4 )

Puja

Accessibilitat i discapacitat visual. ( T1, T2 )

Sílvia Boix Hernàndez, M.Teresa Corbella, Lucía Melchor Sánchez - ONCE - Barcelona

En aquest taller mostrarem què vol dir fer un document accessible per a alumnes amb discapacitat visual. Entre d’altres coses veurem com comprovar si és accessible o no, i la manera d’elaborar-lo correctament des de l’inici amb les diferents eines disponibles a l’aula.

Accessibilitat de documents per discapacitat visual

 1. Concepte general.
 2. Aplicacions que permeten realitzar documents accessibles.
 3. Comprovació fàcil de l’accessibilitat.
 4. Com fer un document accessible:
  • Elements que faciliten la revisió dels documents i la interacció amb els mateixos.
  • Idees per fer accessibles documents ja fets.
  • Petites pràctiques d’elaboració de documents habituals a l’àmbit educatiu.

Puja

ActInterAct ( T3, T4 )

Lluís Pérez i Lacueva - CEE Els Àngels - Palamós

Cerca, adaptació o creació d'Activitats InterActives

 • Programes per crear fàcilment activitats.
 • Programes per compartir activitats.
 • Programari PDIs, de marques o lliures.

Puja

Aprenent amb un blog ( T3, T4 )

  Francesc Muñoz Pedrero, Santi Canet Escura, Francesc Muñoz Pedrero - Escola Taller Xalest - Sabadell

  La nostra proposta tracta de mostrar, amb activitats pràctiques, com  es poden treballar a partir de la tècnica del Remix les diverses assignatures curriculars i com es presenten a través de la gestió d’un blog d’una forma audiovisual i atractiva. És una feina que permet vincular les diferents matèries curriculars.Aquests recursos ens permeten superar les dificultats d'aprenentatge i el desenvolupament de noves capacitats a través de les TAC com una eina imprescindible de nou alfabetisme a la Societat del Coneixement.

Puja

Apprendiendo con Tula! ( T1, T2 )

  Rosa Aparicio - Escola El Carmel - Barcelona

  Aquest curs hem iniciat un projecte en el que fem servir iPads per treballar habilitats i capacitats específiques amb alumnes que presenten diferents necessitats educatives especials. Ens hem centrat en el treball d'habilitats socials, la motricitat fina, l'escriptura, el càlcul mental i el joc simbòlic. Al mateix temps treballem per enfortir l'autoestima dels alumnes i la seva autonomia personal, incrementant l'atenció, la concentració i la motivació dels alumnes. Paral·lelament al projecte, hem creat el blog ipadsautismo.blogspot.com.es per compartir les nostres experiències a l'aula i que, al mateix temps, serveix de plataforma per difondre i fer un treball de sensibilització educativa i social del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)

Puja

Creació de petits vídeos ( T3, T4 )

Montserrat Vert Ros - (mestra jubilada) - Les Franqueses del Vallès

  1  Observar el què i el com en diferents tipus de presentacions:

  Minut Lumière
  Fotografiar objectes segons qualitats: color, forma, tipus de material. Detalls...
  Relat, historieta.
  A través de personatges reals.
  Animació: dibuixats, joguines, figures geomètriques, lletres...
   Partir d'una música
  2. Part pràctica.
  Les persones assistents, per parelles, creen el seu petit vídeo.
  Tria de quina tècnica volen realitzar.
  Realització i muntatge, si és el cas.
  Comunicació a la resta de persones assistents

Puja

Crear per multiplicar - 2 ( T1, T2 )

  Carme Polvillo Alomà, Silvia Maresma Chica, Sònia Casas Laguna - CEE Les Aigües - Mataró

  Seguint en la línia del  que vàrem mostrar en  la I Jornada., enguany presentem tot un seguit de propostes elaborades amb diferents  formats (Power point, Smart Notebook, JClic...)  pensades per a complementar els temes curriculars que es treballen a l'escola (les plantes, els oficis, els aliments, ...). Així mateix, presentem altres activitats pensades per  treballar diferents eixos transversals com: les estacions de l'any, les festes populars, els contes...  

Puja

Els codis QR per afavorir experiències comunicatives i cognitives ( T1, T2 )

  Marisa Cárdenas i Irina Ponce - E.E.E Can Vila - Mollet del Vallès

  Compartir la nostra experiència amb l'ús dels QR des de l'àmbit de la comunicació. Amb les tablets i els QR possibilitem a l'alumnat amb alteració o impossibilitat de parla a instaurar o ampliar canals de comunicació amb la possibilitat d'una expressió significativa.

  Objectius amb els codis QR:

  • Afavorir la comunicació.
  • Dissenyar experiències educatives basades en els diversos usos dels codis QR.
  • Crear objectes interactius que poden partir dels nivells més bàsics causa-efecte a objectius més cognitius d'anàlisi, síntesis i avaluació.
  • Generar espais escolars d'aprenentatge habilitats i més interactius.
  • Habilitar l'entorn familiar perquè l'alumnat pugui intervenir de forma activa i amb el mínim esforç i, així, augmentar les experiències comunicatives i educatives.
  • Desenvolupament de l'autonomia personal i social.
  • Aprenentatge funcional.

  Els avenços de les TAC ofereixen als centres educatius un seguit d'elements que porten a reflexionar sobre la pràctica educativa i possibiliten a l'alumnat més experiències comunicatives i curriculars.

Puja

El Karaoke a l'aula de música ( T1, T2 )

Amós Pérez Fuertes - ESC La Draga - Banyoles

  El Karaoke a l'aula de música és un projecte educatiu que es caracteritza per incorporar el Karaoke en el treball de l'aula de música.
  La idea bàsica del projecte és que els alumnes tinguin una base per poder treballar a casa les cançons que s'aprenen a l'aula de música. Amb el Karaoke s'aconsegueix captar l'atenció del nen i que aquesta feina no sigui només pròpia de l'alumne, sinó que hi pugui participar la família i els amics.
  Utilitzant aquest projecte es pot reduir el temps necessari per aprendre les cançons i per tant tenir més temps per treballar la resta de continguts del currículum d'Educació Artística.
  Una altra part del projecte és fer arribar la informació a mestres i persones interessades per aprendre a utilitzar aquest recurs.

Puja

El semàfor acústic i altres eines digitals que ajuden a la inclusió de l’alumnat sord. ( T1, T2 )

  Marta Capdevila, Il·lustradora, i Fluvià Artells, dissenyador gràfic. Socis de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes. Representants espanyols a la Federació Internacional i Europea de Hard of Hearing People.

  Aquest taller, impartit Marta Capdevila i Fluvià Artells, sords profunds i responsables del projecte sobre sordesa oralista "Blabla", posa a disposició dels assistents una informació qualificada sobre la sordesa amb l'objectiu de facilitar una millor comprensió de les necessitats de la població sorda i les aportacions de les eines digitals.
  Entendre com funciona un audiòfon, o un Implant Coclear, descodificar els canals de comunicació dels interlocutors, conèixer un anell magnètic, l’ús educatiu del semàfor acústic o com aborda una persona sorda els continguts digitals i audiovisuals, ... són informacions poc conegudes pels docents que permeten una major comprensió de la sordesa, les necessitats del seu alumnat i faciliten la recerca de recursos eficients.

Puja

Eines per fer més accessible cada espai web a través del navegador. ( T1, T2 )

  Conxi López - Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió

  Els navegadors web han anat evolucionant per millorar l'accessibilitat i fer d'Internet un lloc més universal.

  Les extensions d'un navegador són petites aplicacions que s'instal·len i amplien les capacitats del mateix. En aquest taller compartirem algunes propostes per afavorir la personalització dels continguts digitals, facilitar la navegació i afavorir l'autonomia de l'alumnat millorant l'accés i la producció de certes tasques escolars.

  • Clearly (Google Chrome) (firefox): llegir continguts digitals sense distraccions
  • ChromeVis (Google Chrome): per augmentar i canviar el color de qualsevol text seleccionat
  • Zoom (Google Chrome) i Zoom Page (firefox): ampliar els continguts
  • I Speech (Google Chrome), Text to Voice (Firefox): passar de text a veu qualsevol part d'una web que hàgim seleccionat prèviament.
  • Screen Capture (Google Chrome): capturar parts del web per poder compartir amb la resta de la xarxa o que formin part de qualsevol document.
  • Annotary (Google Chrome) (firefox): marcador social que ens permet guardar i classificar pàgines web, però amb una diferència amb altres eines: podem subratllar el text que ens interessa de la pàgina en qüestió i afegir notes al respecte en forma de post-it. A més permet crear col·leccions per al treball en grup.
  • PlainClothes (Google Chrome): facilita la lectura sense distraccions
  • High Contrast (Google Chrome): canvia o inverteix els colors

  Puja

E-mintza: comunicador per a tablet ( T2, T3 )

  Montse Soler i Teresa Canal - E.EE Xaloc - Sabadell

  e-Mintza (que en Euskera vol dir parla electrònica) és un sistema digital de comunicació augmentativa i alternativa adreçat a persones amb autisme o amb barreres de comunicació oral o escrita que presenta un tauler de comunicació amb pictogrames, imatges i sons associats.
  Pensat en un inici per facilitar la comunicació de les persones amb autisme el programa pot ser usat per altres moltes persones.

Puja

Entorns digitals tangibles ( T1, T2 )

Jesús Arbués Ins Vilatzara Vilassar de Mar
Joan Gelabert. Professor de secundària de les Illes Balears.

  Projecte de creació d'un entorn accessible a partir de la tecnologia de radiofreqüència. Amb objectes físics, àudios i programació s'ha creat un entorn on deixa de ser necessari el mouse i/o el ratolí

Puja

Espais de formació en Inclusió Digital ( T3, T4 )

Miquel Selga DG d'Innovació i Formació

Aquests darrers cursos a  l'entorn Odissea s'han ofert activitats formatives relacionades amb la inclusió digital, en les que es pretén posar en contacte professionals de l'àmbit educatiu, però amb diverses funcions, per reflexionar
conjuntament sobre els recursos digitals més adequats per afavorir l'autonomia, la personalització de l'aprenentatge i l'accessibilitat física i cognitiva al currículum.
En aquest taller presentem els espais virtuals que hem posat a l'abast amb l'objectiu de compartir experiències, contrastar punts de vista, actualitzar coneixements, ...en definitiva, per identificar no tan sols la tecnologia que podem posar al servei de la inclusió, sinó també, i sobre tot,  els usos didàctics, els recursos metodològics que l'acompanyen i n'asseguren l'èxit.

Puja

 

Google Apps i Eines 2.0 ( T2, T4 )

Judith Gómez Giménez Escola Sant Gervasi Mollet del Vallès

  L'objectiu d'aquest treball és passar d'uns alumnes passius, consumidors d'informació, a uns alumnes actius i implicats en el seu propi aprenentatge. Uns alumnes capaços de transformar, crear, compartir i publicar coneixement.
  Les eines de Google i altres eines 2.0 permeten plantejar un treball respectuós amb els diferents ritmes d'aprenentatge, potencien les capacitats individuals dels alumnes, són respectuoses amb les intel·ligències múltiples i faciliten el treball col·laboratiu.
  Aprofitem aquesta metodologia per posar en pràctica aprenentatges adquirits des de diferents matèries i necessaris per a dur a terme els diferents projectes.

Puja

Implicació de l’alumnat d’ESO en l’adaptació de textos en lectura fàcil ( T3, T4 )

Jesús Arbués Ins Vilatzara Vilassar de Mar

  Projecte de Recerca de 4rt d'ESO, tracta de l'adaptació d'un conte dins de Disseny Universal d'Aprenentatge DUA. Feina de les alumnes Helena Civit i Marina Masferrerl 

Puja

Jaume què vols fer? La comunicació d' un nen amb reptes múltiples. ( T3, T4 )

Marta Prat Escoda - Sala Puigverd Castellar del Vallès

  La proposta d'aquest "taller" és compartir el treball de camp al llarg de dos anys que s'ha fet amb En Jaume, un nen amb reptes múltiples; entre d'altres: la ceguesa, la impossibilitat de parla i de moviment voluntari.
  La forma de transmetre el coneixement après, es farà a través de vídeos del treball de camp amb l'explicació de la situació real.
  El desenvolupament del "taller" pretén compartir amb els participants, una forma d'aprenentatge a través del rastreig auditiu.
  L'objectiu inicial del treball era la comunicació social efectiva, el resultat final ha anat molt més enllà.

Puja

Joc i joguines adaptades ( T3, T4 )

Laia Bardés- Nexe - Barcelona

  L’infant no juga per aprendre, sinó que perquè juga, aprèn.

  El joc és un espai on els nens i les nenes exerceixen la capacitat de decidir on desenvolupen la seva autonomia. Nosaltres hem de potenciar el joc i facilitar-los el seu accés. Com adaptar els jocs, com fer-los més accessibles... tot és més fàcil del que ens pensem.

Puja

Karendon racó digital pel treball autònom ( T1, T2 )

Audiovisual data

  Es tracta d'un equipament  informàtic pensat com a racó de treball que per la seva simplicitat i facilitat d’ús els alumnes poden utilitzar de manera autònoma. sense la presencia activa d’un adult. Pot ser molt útil també en entorns d’educació especial

Puja

L'aprenentatge de la lectoescriptura amb alumnes amb la síndrome de Down ( T3, T4 )

María Santos, Anna Segalés i Sandra Gay - Escola Montbui - Caldes de Montbui

  Per treballar l'aprenentatge del procés lectoescriptor s'utilitzen unes fitxes extretes de la pàgina web down21materialdidactico, les quals estan seqüenciades progressivament per aprendre primer la lectura i després l'escriptura, començant pel treball de discriminació i percepció.  Aquestes fitxes s'han fet servir tant en format paper com projectades amb la PDI, on l'alumne ha pogut interactuar.

Puja

Música i mobilitat reduïda: adaptació de la part d'interpretació. ( T1, T2 )

Judit Serra i Morera i Sergi Calvo - INS Joan Mercader - Igualada

  Adaptació de la part d'interpretació de flauta a partir de l'ordinador: programari i hardware, amb cost zero. S'està utilitzant amb alumnes amb discapacitat motriu que no poden tocar la flauta, de manera que l'ordinador possibilita que només se'ls hagi d'adaptar la matèria a nivell metodològic. Proposta extrapolable i en fase de proves amb alumnes amb retard mental i/o problemes en el control i coordinació de la segmentació dels dits.

Puja

PIUNE suport als estudiants amb discapacitat de la UAB ( T3, T4 )

Montserrat Fernández, Judit Oliver, Javier Martínez i Marcela Salinas - PIUNE UAB

  El PIUNE és un servei adreçat als estudiants amb discapacitat matriculats a la UAB. El principal objectiu és proporcionar assessorament i suport als estudiants amb discapacitat en les seves necessitats educatives específiques, coordinant-nos amb el professorat perquè puguin seguir els seus estudis acadèmics amb èxit.

  En aquest taller s'utilitzaran estratègies de treball pràctiques on es presentaran els diferents serveis del PIUNE oferts als estudiants amb discapacitat i docents de la UAB. D’altra banda es presentaran alguns exemples d'adaptacions curriculars no significatius que permetin accedir a la informació i afavorir la seva autonomia en les activitats acadèmiques.

Puja

Plaphoons per a tablets ( T1, T2 )

  Jordi Lagares Roset - INS Pla de l'Estany - Banyoles

  Plaphoons va néixer com una eina per a facilitar la comunicació fent servir ordinadors lleugers amb pantalla tàctil. Ara se'n diuen tablets.
  Aquesta mena de maquinari, tant en preu com en prestacions, ha millorat lo suficientment com per a dir que ja té les característiques que somiava Plaphoons quan va néixer, lleugers, duració de bateria molt gran, altaveu adequat, bona visió a l'exterior i tacte precís. En aquesta presentació es pretén mostrar aquest maquinari així com, i més important, les modificacions que s'han introduït a Plaphoons per aprofitar millor aquests tablets i facilitar l'accés als mateixos. Així també, es mostrarà la seva utilitat en ordinadors convencionals.
  També es pretén mostrar com Plaphoons pot ajudar en altres tasques, com l'aprenentatge de la lectoescriptura, facilitar l'accés a l'ordinador i a activitats curriculars.

Puja

Projecte d'experimentació cooperatiu entre escoles: La Dora ( T3, T4 )

  Grup Drac Trac Maite Morales, Marta Masoliver, Montserrat Gabarró, Cristina Masoliver, Carol Blasco, Jorge Rodero i Carmina Pinya - Escola Can Cladellas - Palau-solità i plegamans

  A partir d'un conte, es planteja a l'alumnat la necessitat d'investigar i de compartir virtualment els resultats de les seves observacions.
  El naixement i creixement d'una planta, a partir d'unes variables donades els fa treballar plegats i, l'existència d'un personatge conductor: la regadora Dora, que els crea la necessitat de compartir amb altres escoles el que estan fent i veient.

  https://sites.google.com/site/projecteladora/

Puja

Reforç Lingüístic Moodle ( T1, T2 )

  Virgilio Gonzalo Edesa - Institut Sabadell - Sabadell

  Aprofitament de la tecnologia  del qüestionari de Moodle per reforçar la llengua en matèries no lingüístiques. Creació de dictats visuals, microdictats, descripcions, comprensió lectora i paràmetres per motivar i ajudar a l'alumnat a tirar endavant l'aprenentatge.

Puja

Revistes on line ( T3, T4 )

  Mª Teresa Soler - Sant Nicolau - Sabadell

  Treballar amb blocs, utilitzant programes per fer una revista a l'escola. Maquetació i eines de suport. Utilitzar quatre llengües: Català, Castellà, Anglès i Alemany. Crear grups de treballs per cursos. Implicant a tot l'alumnat d'ESO amb la creació de corresponsals a cada grup. Seguiment i publicació. 

Puja

Scratch. Potenciant el pensament divergent ( T1, T3 )

  Judith Gómez Giménez - Escola Sant Gervasi - Mollet del Vallès

  Scratch és una eina gratuïta que ens ajuda a iniciar els nens en el llenguatge de la programació d'una forma senzilla però eficient. Scratch desenvolupa el pensament creatiu i lògic alhora que ens entrena per a ser capaços de buscar diferents solucions per a un mateix problema.

Puja

SpecialQR ( T3, T4 )

Elena Ballesteros Molinero,María Peña Rodríguez - Fundació Orange

  SPQR (www.specialqr.org) és un sistema gratuït que permet utilitzar els codis QR per emmagatzemar tot tipus de contingut multimèdia facilitant així l'accés a la informació: un mateix codi pot oferir la informació en diferents formats (fotos, pictogrames, vídeos ...).

  Els usuaris, amb el dispositiu mòbil Android prèviament configurat per ells mateixos o un tutor (familiar, terapeuta o similar), accedeixen al contingut que més s'ajusta a les seves necessitats.

  Concretament al taller s'introduirà:

  • SPQR, què és i quines possibilitats ofereix?
  • Com associar diferents tipus d'informació a un mateix codi QR amb SPQR
  • Com accedir a un QR SPQR des del telèfon mòbil

Puja

Suports digitals al llarg dels estudis d'una psicòloga amb paràlisi cerebral ( T1, T2 )

Vanesa Fuentes - Psicóloga

  Vanessa Fuentes és una jove graduada universitària amb paràlisi cerebral que ha utilitzat les eines digitals de manera habitual al llarg dels seus estudis i ens pot parlar de la seva experiència personal amb una perspectiva professional.

Puja

Suports digitals per l’aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura ( T1, T2 )

Neus Molina Simó, M. Àngels Hernández Grau i Maria Carmen Díez Gutiérrez - Escola Marinada - Barcelona

  Es tracta d'una proposta metodològica per afrontar  l'aprenentatge inicial de la letura i escriptura aprofitant els  recursos TAC . Poder escriure sense grafisme

Puja

Suports TAC per millorar la comprensió lectora ( T3, T4 )

  Joaquim Fonoll - Àrea TAC - Barcelona

  Les eines digitals ens ofereixen recursos per facilitar l'accés al text escrit a persones que encara no són prou competents. Els núvols de paraules, els autoresums, els mapes conceptuals o els diagrames són eines que podem utilitzar  com a guies de la lectura que millorin la comprensió del text

Puja

Treball de lèxic amb objectes interactius:Els animals ( T3, T4 )

  Montserrat Quijo, Montserrat Puigduví i Pilar Navarro - CEE Les Aigües - Mataró

  Recull de materials realitzats en diferents formats (Power point, Smart Notebook, JClic...) i adaptacions curriculars del tema "Els animals" fetes per a diferents nivells d'aprenentatge. Així mateix, es presentarà una aplicació del mateix tema, feta amb el programa Toca-toca i l'RFID, i pensada per a treballar amb els alumnes d'infantil del nostre centre.

Puja

Tele Xaloc ( T1, T4 )

  Montse Soler, Lola Cerdán i   Rafa Homet -E.EE Xaloc - Sabadell

  El projecte “Tele Xaloc” té com a finalitat l’emissió interna d’un telenotícies dels esdeveniments que succeeixen a l’escola durant els tres trimestres del curs escolar. L'activitat esdevé una potent activitat d'aprenentatge que ens permet formar nois i noies més competents a nivell social i comunicatiu on l'alumnat entra en contacte amb les noves tecnologies de la informació -TIC. Tele Xaloc arriba a totes les famílies de l'escola a través de la pàgina web del centre és, doncs, un espai facilitador de la interacció alumnes-escola-família.

Puja

Una altra manera de moure el ratolí ( T1, T2 )

  Pedro Antonio Fábrega Pérez - Escola Agnès Armengol - Sabadell

  Des de la meva escola estem fent servir diferents programes informàtics per treballar  aspectes referits al domini del ratolí, orientació, iniciació a l'escriptura, numeració, operacions bàsiques. entre els quals hi ha: Gcompris, Sebran , Minisebran, Limpiadibujos, Scratch.
   A partir de la sessió sobre la Dancepad que es va portar a terme a la I Jornada d'Inclusió Digital, vaig poder conèixer aquest perifèric i el vaig fer servir en els programes esmentats anteriorment.
    Així doncs, la proposta que faig consistiria en l'ús d'aquests programes d'una manera diferent; fent servir altres perifèrics com són la Dancepad ( Joytokey), el micròfon i el projector. Tot això, per tal de realitzar les diferents activitats de manera col·laborativa, participativa i motivadora. Fent partícips a tots els alumnes.

Puja

Ús de la tablet i el programa Sitplus en una aula d'alumnes greument afectats ( T3, T4 )

  Ricard Barnés Torras i Sonia Moreno Ayoma - EMEE Virolai - Cornellà de Llobregat

  Introducció de la tablet i el programa Sitplus en una aula d'alumnes greument afectats. A través de diferents aplicacions a la tablet es realitza un treball de percepció i seguiment visual i relació causa efecte. A través del programa Sit plus per PC realitzem un treball de causa efecte aprofitant qualsevol resta motriu que tingui el nen

  Puja