• Imprimeix

Programari

Recursos digitals, materials i eines

 • RFID Educatiu

  RFID és una tecnologia que ens permet treballar amb objectes reals i crear el que s'anomenat interficies tangibles.

   

   

 • Ull de color

  Ull de color es un projecte que té per finalitat utilitzar les webcam per facilitar l'accés a l'ordinador i com a recurs tecnic per diferents activitats educatives amb l'alumnat amb NEE

  La webcam és un recurs de fàcil acces que premet una inetracció sense contacte i que requerexi molt poc aprenentatge

   

   

 • Facil

  Facil ,és l'acrònim de Factoria d'Activitats d'Informàtica i Llengua, un programa que genera automàticament mútiples activitats amb Clic i Jcli, Presentacions , pàgines web o perdocument  imprimir i treballar  l'aprenentatge del lexic de froma oral o escrita.

   

 • Bloc materials DNEE

  Materials i programes per l'atenció de l'alumnat amb NEE elaborats en  tallers, seminaris i altres actuacions del professorat i del Departament

 • DancePad

  DancePad o Catifa Màgica és un perifèric de grans dimensions que es pot treballar amb els peus o les mans. Originalment està pensat pel ball però podem fer-hi tota mena d'activitats interessants per l'alumnat d'educació infantil o NEE

 • Programari DNEE xtec 1.0

  Aquí es troba provisionalment la pàgina de programari  de l'antiga XTEC

   

Recursos XTEC

 • Projecte Fressa

  Programari Educatiu i Ajudes Tècniques per a les persones amb Discapacitat motriu i auditiva.

 • Tswin 2012

  Aquesta versió actualitzada del Tswin, és compatible amb Windows7, treballa amb una webcam, el Dancepad o objectes RFID i permet convertir qualsevol làmina en una superfície interactiva.

Enllaços interès

 • Diversitat digital

  Materials digitals pensats per l'alumnat amb NEE però d'interes general.

 • Catàleg d'ajudes tècniques

  Catàleg d'ajudes tècniques a internet del CEAPAT. Permet obtenir informació sobre aparells, distribuïdors i fabricants en llengua castellana. És una eina de consulta destinada a persones amb discapacitat o professionals de la rehabilitació. 

 • AraSAAC

  Portal de l'Aragó sobre sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

 • Senswitcher

  És un programa gratuït amb 132 activitats distribuïdes en vuit fases que inclouen aspectes d’estimulació visual i auditiva, i fins i tot l’aprenentatge de la relació causa-efecte.

 • Programes gratuïts

  Pàgina d'Antonio Sacco amb programes educatius gratuïts

 • Teclat virtual

  Aquest teclat virtual inclou un sistema de predicció de paraules en català, però no inclou escaneig ni suporta la síntesi de veu.