• Imprimeix

Documentació

Destacats

 • AraSAAC

  Portal de l'Aragó sobre sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.

 • CEAPAT

  Base de dades de recursos del Centro Estatal de "Autonomia Personal y Ayudas Técnicas"

 • Projecte Fressa

  Programari Educatiu i Ajudes Tècniques per a les persones amb Discapacitat motriu i auditiva.

 • Tecnoneet

  Foro de Tecologia educativa i atenció a la diversitat.

DNEE Documentacio

Capçalera documentació DNEE 

Aquí trobareu documents de reflexió i articles en relació a  la tecnologia, l'atenció eductaiva de l'alumnat amb NEE i la inclusió digital.

Provisionalment hem afegit aquest enllaç que permet accedir als  Articles del SATI DNEE 1996 - 2010

DNEE - Suports digitals NEE (article)

Suports digitals per l’alumnat amb NEE

Inclusió educativa.

La inclusió, que consisteix en primer lloc, en l'acceptació d'aquestes persones com a alumnes de ple dret a l'aula, al centre escolar i al sistema educatiu, atenent les seves necessitats com les dels seus companys i generant oportunitats d'aprenentatge i d'èxit per tots els alumnes de l'aula.

La mirada inclusiva ha d'imbuir a tots els agents del sistema educatiu de manera que no es produeixin decisions excloents en cap de les etapes o processos.

 

Espai de treball en Xarxa

La xarxa permet plantejar noves maneres de prestar serveis i suports educatius a l'alumnat i al professional, però això requereix canvis profunds en les estratègies organitzatives, les pràctiques educatives i possiblement la legislació vigent.

La tecnologia permet crear una xarxa social on els professionals trobin suport i puguin crear coneixement, compartir tasques i recursos.

Igualment les observacions mitjançant fotografies o filmacions, l'ús sistemàtic de xats, converses d'àudio o videoconferència, poden millorar la intervenció dels equips de suport específic amb un menor esforç personal i econòmic. El projecte "Mirades de Apoyo" és un exemple de com es pot crear aquesta xarxa.

La xarxa també permet crear grups especialitzats de professionals, situats en un mateix centre o dispersos en el territori, que desenvolupen o adapten materials curriculars específics com ara el Projecte BIT de la funció Síndrome de Down Madrid o La Mosqueta la Fundació Maresme.

La xarxa, a través de l'ordinador personal, permet facilitar ajudes dins l'aula, o a casa, sense que sigui imprescindible la presència física d'una persona.

 

Continguts digitals accessibles i adaptables.

La creació de continguts digitals educatius planteja ineludiblement el tema de l'accessibilitat i els estàndards

La resposta vindria de la mà d’entorns flexibles on es pugui personalitzar:

 • Els aspectes gràfics de la interfície i de la informació (colors, mida, font, etc.)
 • Els canals i codis informatius utilitzats (text, imatges, àudio, vídeo) així com  la transformació automàtica dels uns als altres inclosos els SAAC
 • La complexitat del discurs utilitzant els estils de text i les normes text fàcil, que simplifiquen  la lectura
 • La interacció amb els continguts i aplicatius, tant al que fa als perifèrics com als elements de la interfície, menús, barres d'eines, sistemes de rastreig, etc.)

El compliment de les normes d'accessibilitat és exigible als creadors, les empreses i professionals que publiquen continguts digitals però també, a tots aquells que en alguna manera creen i publiquen materials com són:

 • Les administracions i entitats culturals
 • Els centres de professors, equips de suport, grups de treball
 • El professorat quan prepara materials per als seus alumnes

Les organitzacions poden dotar-se de protocols i adoptar estàndards que garanteixin l'accessibilitat i l'aprofitament dels continguts produïts i adaptats.

Equipament de maquinari i programari

L’equipament, de maquinari i programari tot i estar a la base no garanteix l’èxit del procés.

En l’equipament no tot és la inversió econòmica sinó que cal trobar els productes adequats ena quest ordre a:

 • Les característiques i necessitats de l’usuari,
 • Els requisits de les activitats a fer i
 • L’entorn tecnològic de l’escola.

 

En tots els casos sempre és aconsellable utilitzar els equipaments estàndards amb les adaptacions que resultin imprescindibles:

 • Recursos del sistema, aquells que ja venen incorporats amb els  equips
 • Suports no digitals com faristols, cobertors, fèrules, adhesius
 • Programari que millora les prestacions del sistema com la síntesi de veu, els predictors de paraules, els emuladors de teclat, ratolí, ...
 • Dispositius especials quan cal una alternativa als equipaments estàndards de l’ordinador.

 

Respecte al programari cal dir que:

 • Hi ha un gran nombre solucions i recursos gratuïts que cal conèixer i valorar.
 • Utilitzar programari lliure o gratuït és una opció que garanteix la disponibilitar dels recursos en la majoria dels casos i situacions.
 • Es requereix un entrenament de l’usuari i un suport tècnic específic, per garantir l’eficàcia del recurs.

 

Respecte al maquinari és bo saber que:

 • El Departament ha elaborat  un Catàleg d’Equipament Digital Específic i uns protocols per estandarditzar aquests equipaments, i millorar-ne l’aprofitament, el suport, la formació.
 • Existeixen solucions tècniques avançades basades en webcam, reconeixement de veu, Qrcodes, RFID i d’altres que poden ser una alternativa més eficient que les ajudes tècniques tradicionals (polsadors,  comunicadors, ...)
 • És possible adaptar, o construir, algunes de les ajudes tècniques tradicionals, com ratolins, polsadors, cobertors de teclats etc amb les informacions que hi ha a la web i certs coneixements tècnics.