• Imprimeix

Recordar

Aplicacions

Les aplicacions que podem trobar en aquest apartat ens ajuden a fomentar la capacitat de l’alumnat per retenir la informació que recull. No parlem única i simplement d’exercicis de memòria... parlem d’associar, llistar, localitzar, nomenar, o recitar