• Imprimeix

Expressió escrita

 • Preguntas frecuentes

  Preguntas frecuentes

  Selección de las preguntas más frecuentes planteadas por los usuarios del servicio de consultas lingüísticas del RAE. Se pueden seleccionar por consultas ortográficas, gramaticales o léxicas

 • Gramática y ortografía

  Gramática y ortografía

  Informació, enllaços i exercicis interactius sobre la gramática i l'ortografia de l'espanyol

 • Infografías y competencia digital

  Infografías y competencia digital

  Recurs gràfic utilitzat en l'àmbit periodístic. Actualment la seva utilitat indiscutible com a forma de presentar informació ha possibilitat la seva exportació a l'entorn educatiu

 • Mapas mentales como estrategia de estudio

  Mapas mentales como estrategia de estudio

  Exemples de mapes mentals com sintetitzadors de la informació buscada i apresa i que ajuden al desenvolupament de diferents habilitats cognitives

 • Creamos el libro de los comics

  Creamos el libro de los comics

  Experiència didàctica centrada en el desenvolupament de competències de l'alumne a través de la utilització de còmics