• Imprimeix

Projecte promoció escolar

Presentació

El Departament d’Ensenyament preveu un Projecte específic per atendre l’alumnat del poble gitano. Aquest Projecte se situa en el marc més ampli i global com és el Pla integral del poble gitano que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

El Projecte Promoció escolar té els següents objectius:

  • Aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu de Catalunya mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar.
  • Contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
  • Potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre.