• Imprimeix

Preguntes més freqüents

No, la plataforma només és un suport per buscar i trobar els contactes. Una vegada que s’ha contactat amb l’altra escola, la comunicació s’estableix per correu electrònic o Skype.

Dins de la plataforma de Microsoft, hi ha control de verificació. Quan demanes tenir contacte amb algun/a professor/a dins de la plataforma, es verifiquen les teves dades, el teu centre de treball, el nom d’usuari, etc. Microsoft envia el primer correu abans de facilitar qualsevol dada al contacte.

En el cas de connectar-te a través de grups de Google Hangouts, no hi ha control de verificació. Els usuaris s’ha d’afegir al grup i presentar el seu perfil amb les dades de contacte. Els usuaris es posaran en contacte a través d’aquest espai o per correu personal.

No. Aquesta activitat permet treballar a qualsevol àmbit i desenvolupar diferents competències. La llengua de comunicació dependrà dels interlocutors. A part de llengua, s'està treballant orientació (Geografia) i competències transversals com la col·laboració, l'aprendre a aprendre, l'autonomia, etc. És una activitat molt rica que fa ús d'una metodologia molt comunicativa i basada en el pensament crític.

Si. Només és necessari tenir un usuari verificat per Microsoft o un identificador Skype. L’enllaç directe és: https://education.microsoft.com/ConnectWithOthers/PlayMysterySkype

Sí, però has de tenir un compte de Gmail.  El teu compte de XTEC no serveix amb Google Hangouts. Un dels enllaços directes és: Google Hangouts Mystery Classroom