• Imprimeix

Mystery Classroom

mystery

Activitat interdisciplinària que fa servir eines de videoconferència (Skype, Hangouts...) per jugar al joc ‘Mystery Classroom’. Es tracta de jugar entre dues classes amb unes regles específiques per poder descobrir a quina part del món es troba l'altra classe. Es pot jugar amb una classe del mateix país o es pot portar els alumnes ben lluny!

Si es fa l'activitat en una llengua estrangera, a més a més de les competències de pensament crític, aprendre a aprendre, autonomia, habilitats d'orientació, els alumnes practicaran aquesta llengua. És una activitat molt rica a la qual cada alumne protagonitza un rol i gràcies a la col·laboració i treball en equip conjuntament amb els seus companys, s'arriba a trobar la ubicació de l'altra classe.