• Imprimeix

Què és?

Cada any apareix una nova convocatòria d’ajuts Erasmus+ i per optar-hi convé tenir presents els objectius prioritaris que, per a aquella convocatòria, ha fixat la Comissió. Aquestes prioritats apareixen en el Programa Anual de Treball per a la implementació del programa, el qual és accessible des del web de la Comissió Europea i també des del web de l’Agència Nacional de gestió del programa que, a Espanya, és el SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació). Amb qui nosaltres ens coordinem.

Per al 2017, es consideren de finançament prioritari els projectes educatius que persegueixin:

  • L’assoliment de competències i capacitats rellevants i d’alt nivell (bàsiques, transversals, d’emprenedoria, en llengües estrangeres i digitals)
  • La inclusió social i, en especial, la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la no segregació (que facilitin l’adquisició competències interculturals i cíviques, l’alfabetització digital, el pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i el racisme; la participació social i educativa d’aprenents amb dificultats).
  • El foment de pedagogies obertes i innovadores, en l’era digital; i l’educació participativa, amb les TIC com a motor de canvi sistèmic.
  • La professionalització de la docència: millora de la formació inicial i continuada.
  • La millora dels instruments per al reconeixement de competències i qualificacions (aprenentatge formal, no formal i informal) (projectes per al desenvolupament de portafolis)
  • La inversió educativa sostenible, rendible i eficient.

Erasmus+ i el seu complement eTwinning són programes estratègics de millora educativa, amb impacte positiu en tot el sistema.