• Imprimeix

Consell d'Europa

Beneficiaris

Aquest programa va dirigit a professors i tècnics del sistema educatiu en exercici, de nivells educatius no universitaris que estiguin treballant en temes relacionats amb els tallers i seminaris que sol·licitin. Les activitats tenen una durada de 3 i 5 dies i abasten gran varietat de temes. [+ Informació

 Programa Pestalozzi

 Catàleg i calendari d'activitats

 Calendari d'activitats 2015:

 Requisits

Els candidats hauran d’estar en actiu, reunir les condicions requerides i especificades en els Programes que elaboren els estats organitzadors i posseir un bon nivell de coneixement de la llengua de treball en la qual es desenvolupi el curs (mínim nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües), que es justifica presentant el certificat d’acreditació del nivell.

Cada candidat podrà sol·licitar com a màxim dos tallers per semestre. Segons les normes del Consell d’Europa no es podrà concedir a la mateixa persona més d’una beca cada dos anys.

Documentació  

Tramitació: Accés a la sol·licitud on-line

Nota important sobre el procediment de tramitació: un exemplar de les instàncies i documents seran presentats pels interessats al Servei de Llengües Estrangeres del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.