• Imprimeix

Recursos

Aula d'acollida

Conjunt de recursos i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut en el procés per garantir l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació a l’aula ordinària dins d'un marc d'escola inclusiva.

Suport lingüístic

Recursos relatius al Suport Lingüístic i Social (SLS) que s’ofereix als alumnes d’origen estranger que necessiten ajuda específica per seguir el currículum, i van adreçats als professionals de l’ensenyament que se n’ocupen.