• Imprimeix

Plans internacionals europeus (PAP 2007-2013)

Projectes Europeus

Projectes destacats

  • I-CARE

    Intergenerational Communication and Active Ageing in a Rural Environment (I-CARE) és un projecte Grundtvig que remarca la importància del treball intergeneracional a les zones rurals.

  • Mainstreaming Peace Education

    Perspectiva transnacional de l’educació per a la pau com element aglutinador en l’educació permanent dels adults amb la finalitat d’impulsar la ciutadania activa, les polítiques de gènere i la cohesió social a Europa. Publicació Mainstreaming Peace Education – Approaches, Methodologies and Visions.

Convocatòria PAP

ENS/391/2012, de 23 de novembre

CONVOCATÒRIA 2013 

  Annex I  - Terminis

  Annex II - Documentació

  Annex III - Adreces 

Annex IV - Avaluació

  Annex V - Disposicions

  Annex VI - Participació

  Annex VII - Crèdits

  Annex VIII - Territoris d'ultramar

  Annex IX - Normes administratives

OAPEE

  Resolucions 2013

  Normativa europea

programa 2014-2020

  Erasmus +

 Comissió d'Educació

 OAPEE

Llengües (navegació)

Llengües curriculars

Llengües d'origen

Diversitat lingüística

Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP)

El Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea organitza accions internacionals de formació al llarg de la vida per a l’alumnat, el professorat i els centres educatius europeus. Catalunya hi participa amb autonomia educativa, en coordinació amb les altres Comunitats Autònomes de l'Estat i l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus.