Projectes Europeus

Projectes destacats

  • I-CARE

    Intergenerational Communication and Active Ageing in a Rural Environment (I-CARE) és un projecte Grundtvig que remarca la importància del treball intergeneracional a les zones rurals.

  • Mainstreaming Peace Education

    Perspectiva transnacional de l’educació per a la pau com element aglutinador en l’educació permanent dels adults amb la finalitat d’impulsar la ciutadania activa, les polítiques de gènere i la cohesió social a Europa. Publicació Mainstreaming Peace Education – Approaches, Methodologies and Visions.

programa 2014-2020

Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP)

El Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP) de la Unió Europea organitza accions internacionals de formació al llarg de la vida per a l’alumnat, el professorat i els centres educatius europeus. Catalunya hi participa amb autonomia educativa, en coordinació amb les altres Comunitats Autònomes de l'Estat i l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus.