• Imprimeix

Programes i recursos europeus

L'estratègia Europa 2020 considera els àmbits de l'educació, la formació i la joventut elements clau per proporcionar als ciutadans l'adquisició de les competències que exigeixen el mercat de treball i una economia competitiva propis del context europeu actual.

Les polítiques educatives de la Unió Europea persegueixen com a objectius millorar l'educació i la formació professional per tal de facilitar als ciutadans la inserció en el mercat laboral, l'adaptació als canvis industrials, com també una possible reconversió professional. Per això afavoreixen la mobilitat dels estudiants i dels professors i contribueixen al desenvolupament de l'aprenentatge i la difusió de les llengües, d'una banda estimulant la cooperació entre els establiments d'ensenyament i de formació i, sobretot, entre aquests i les empreses, i d'altra banda millorant el coneixement i la difusió de la cultura i la història dels pobles europeus.

Els programes i recursos europeus estan dissenyats per donar suport als esforços dels països associats i millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat entre aquests estats. Així doncs, els principis clau del nou programa Erasmus+ són els següents:

1. La mobilitat: acció prioritària del programa.
2. El suport als projectes amb partenariats estratègics inter-sectorials.
3. Les accions innovadores per millorar la inserció laboral dels joves i l'emprenedoria a través d'Aliances Professionals Sectorials (Sector Skills Alliances).

En aquesta pàgina trobareu informació i recursos impulsats pels diferents organismes europeus que us poden ajudar a desenvolupar la dimensió europea del vostre centre.