• Imprimeix

Normativa

PILE Normativa. Capçalera

PILE Convocatòries

Convocatòria pública 2013

ORDRE ENS/55/2013, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes de centres educatius públics d'educació primària per a la realització d'activitats extraescolars o complementàries dins d'un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE), i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2013.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius públics d’educació primària per a la realització d’activitats extraescolars o complementàries dins d’un Pla integrat de llengües estrangeres (PILE) per a l’any 2013


Convocatòria pública 2012

ORDRE ENS/102/2012, de 5 d’abril, per la qual s’aproven l es bases generals per a la se- lecció de projectes de centres educatius públics i p rivats concertats de Catalunya per participar en el Pla integrat de llengües estran geres (PILE), en el marc d’un projecte lingüístic plurilingüe, i s’obre la convoc atòria pública per a l’any 2012.

 

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2012, de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius per participar en el Pla Integrat de Llengües Estrangeres.

 

Dades del Pla Integrat de Llengües Estrangeres de la convocatòria 2012.


 

Dades dels centres educatius que han participat en un Pla Experimental de Llengües Estrangeres. (2005-2011)