• Imprimeix

Centres d'excel·lència amb PELE

Centres d'excel·lència amb PELE

Centres d'excel·lència amb PELE - Presentació

La gestió integrada de llengua i contingut, amb un enfocament  transversal d'integració de totes les llengües de la comunitat educativa, té com a finalitat la millora de l'èxit educatiu de l'alumnat plurilingüe a Catalunya. Un Pla Integrat de Llengües estrangeres (PILE) por esdevenir un impuls decidit per a dinamitzar la coordinació d'accions educatives, desenvolupar projectes coherents i gestionar la diversitat d'accions transversals d'aprenentatge de llengües i continguts, en totes les etapes educatives. Aquest Pla vol consolidar les iniciatives anteriors dels PELE i d'altres accions dutes a terme en el desenvolupament del marge d'autonomia dels centres educatius que han apostat per la Metodologia AICLE i pel treball de renovació metodològica coordinada entre el seu professorat del centre.