• Imprimeix

Materials

Els materials de treball utilitzats en aquest grup d'experimentació segueixen propostes d'aprenentatge significatiu:

  • Compartir inicialment els objectius, els processos i l'avaluació que es durà a terme.
  • Accés a la informació  amb documents de tipologies textuals diferents i variades
  • Lectura de continguts per a la comprensió  explicita, l'inferència de significats implicits i la interpretació referencial vers una comprensió reflexiva.
  • Activitats per a la gestió de la diversitat (ampliació i revisio de continguts)
  • Projecte col·laboratiu i creatiu pel treball participatiu en entorns reals
  • Avaluació amb eines de reflexió i autoconeixement com ara les rúbriques.

Durant l'experimentació, el professorat participant ha elaborat i testat continguts curriculars transferibles i adaptables a diversos contextos escolars.

Les editorials i entitats col·laboradores amb el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme han creat materials corresponents a diversos àmbits d'aprenentatge que se sumen als ja disponibles en els repositoris ARC i Alexandria.

 

materials GEP