• Imprimeix

Formació

La formació d'aquest projecte s'ha adreçat a diferents agents educatius:

  Informació adreçada a la comunitat educativa en general amb conferències sobre el Marc per al Plurilingüisme a les escoles catalanes, realizades per la Sra. Olga Esteve.

 Presentació digital de la conferència.

 

 Formació adreçada als equips directius per facilitar l'intercanvi d'idees i la focalització dels objectius del projecte.

 Valoració de la formació rebuda.

 

 Formació metodològica adreçada als docents participants que fan la transferència a l'aula amb l'alumnat de cada centre.

            Valoració de la formació rebuda.

 

Els participants en el Grup d'Experimentació Plurilingüe reben formació específica dels àmbits d'aprenentatge prioritzats pels seus respectius centres. La formació va a càrrec dels formadors de les entitats i editorials encarregades d'elaborar els materials. 

A més de 4 sessions presencials, es disposa d'un entorn virtual de treball dins de l'espai Odissea.

odissea logo

http://odissea.xtec.cat/

 

  

 

Clau Accés visitant: PL20GEP

                         

Entitats responsables de la formació del professorat dels centres participants en el Pla d'Experimentació per al Plurilingüisme:

Curs 2014-2015

 • I Trobada Pedagògica GEP

  El 14 de novembre de 2014 va tenir lloc la I Trobada Pedagògica GEP per als centres que participen en el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme, tant de primer com de segon any, al CaixaForum de Barcelona.

  Programa

  Presentació de la Sra. Mònica Perenya, SG de Llengua i Plurilingüisme

  Presentació del Servei de Llengües Estrangeres

  Videos de les presentacions de la trobada pedagògica

  Valoració de la trobada pedagògica

 • Formació per als equips directius GEP de segon any

  El curs 2014-2015 s'ofereix formació tant als equips directius com als docents dels centres que participen en el Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme, de primer i segon any.

  El 7 d'octubre de 2014 va tenir lloc la sessió de formació per als equips directius de segon any, a la Casa del Mar a Barcelona.

  Programa de la sessió

  Presentació de la Sra. Mònica Perenya, SG de Llengua i Plurilingüisme

  Presentació del Servei de Llengües Estrangeres