• Imprimeix

Recursos

Els centres participants en el programa AVANCEM gaudiran dels recursos següents:

a) Assessorament al grup impulsor per al disseny i implementació del projecte, així com per a la redacció de la memòria d’activitats i d’avaluació de l’acció en el centre.

b) Formació adreçada als docents designats per la direcció del centre educatiu.

c) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en l’AVANCEM que hagin estat seleccionats per la unitat gestora del programa per la seva qualitat i rellevància.

d) Documentació per a la gestió del programa.