• Imprimeix

Centres participants

 

RESOLUCIÓ ENS/2094/2017

RESOLUCIÓ ENS/727/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a l'edició 2017-2020