• Imprimeix

Intercomprensió lingüística

Uns dels objectius del sistema educatiu, tal com ens recorden els currículums, és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”.

Una de les vies per aconseguir aquest objectiu és la intercomprensió, mètode d'aprenentatge simultani de llengües que es proposa, com a objectiu prioritari, l'adquisició de les capacitats de comprensió escrita i oral en llengües d'una mateixa família, en aquest cas les llengües romàniques.

Una altra via és el tractament integrat (TILC, AICLE, EMILE) que permet optimar el currículum perquè acompleixi dues tasques alhora: llengua i contingut d’una o més disciplines – ciències, matemàtiques, socials,... – conjuntament amb els recursos adequats per desvetllar l’interès i el coneixement d’altres llengües.