• Imprimeix

Aprenentatge integrat de contingut i llengua

AICLE Aprenentatge integrat de contingut i llengua. En anglès i alemany CLIL (Content and language integrated learning) i en francès EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère).

D'acord amb les orientacions europees:

"CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels" (Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols- Martín, Mehisto, 2010).

"...and with the objective of promoting learning strategies, creative curiosity, cognitive growth, active participation, social engagement, active citizenship, entrepreneurship..." (Council of Europe, 2012).

En aquesta pàgina el professorat trobarà informació, dcumentació, propostes d'aula i recursos per treballar llengua i continguts de forma integrada.