• Imprimeix

Llengües d'origen

Des del curs 2004-2005, el Departament d’Ensenyament impulsa un programa d’ensenyament de les llengües i cultures de l’alumnat d’origen estranger o bé amb arrels familiars en altres països. A través d’aquesta acció s’aborda i es posa en valor la diversitat lingüística i cultural de les nostres aules i es vetlla pel coneixement d’unes llengües i cultures que són presents a Catalunya, en bona part com a conseqüència dels processos migratoris del tombant de segle, i que li aporten una immensa riquesa que convé reconèixer i preservar.

La incorporació de les llengües familiars en el projecte lingüístic del centre no tan sols contribueix al desenvolupament de la competència plurilingüe de l’alumnat, sinó que també reforça una acció educativa i integrada per a la convivència i la cohesió social.

El programa ofereix a tot l’alumnat la possibilitat d’aprendre llengües com el portuguès, el romanès, l’àrab estàndard, el xinès mandarí, l’amazic, el bengalí, l’ucraïnès i el rus entre altres, i d’accedir al coneixement de les cultures associades a aquestes llengües. Aquest caràcter inclusiu del programa el converteix en una proposta d’aprofundiment i ampliació de coneixements en llengua pròpia per a alguns alumnes i en una oportunitat  d’aprenentatge de noves llengües per a uns altres.

Una de les principals accions del programa és l’oferta de classes de llengües i cultures d’origen (hereditàries). Aquesta formació s’ofereix majoritàriament en horari extraescolar i a través d’institucions, entitats o associacions que disposen de professorat amb els coneixements i destreses necessàries. Algunes llengües, però, com el portuguès, el romanès i l’àrab, es poden impartir també en horari lectiu en virtut de convenis intergovernamentals que així ho preveuen i ho fan possible.

Programa de llengües i cultures d’origen