• Imprimeix

Terres de parla catalana

La Generalitat ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya [...]. Article 12. Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya (Estatut d’autonomia 2006).

D’aquí ve la voluntat del conjunt dels territoris a promoure la comunicació i, sobretot, a contribuir activament en la consecució d’aquest objectiu en l’àmbit de l’educació.

Aquests lligams històrics, culturals i lingüístics que uneixen des de fa segles aquests territoris constitueixen un camp favorable per al desenvolupament d’intercanvis culturals, per a la promoció de l’ensenyament de i en la llengua i per a les relacions entre centres educatius, ensenyants i alumnes.

Així mateix, la cooperació en matèria de recerca en educació, de difusió d’iniciatives pedagògiques, de formació inicial i continuada del personal i de creació de recursos didàctics, és una base essencial per al progrés de l’ensenyament de la llengua i en la llengua catalana en el conjunt dels territoris.

Per tots aquest motius, es va constituir l’any 2000 la Comissió Interterritorial de l’ensenyament de la llengua amb la voluntat de treballar per al desenvolupament d’accions coordinades, bo i tenint en compte les competències respectives de les diverses institucions.