• Imprimeix

Llengües curriculars

L'escola catalana ha de disposar del model lingüístic adequat que garanteixi el domini de la llengua catalana per part de tot l'alumnat, com a eina de cohesió, identitat i convivència en la nostra societat, i el domini de la llengua castellana, cooficial a Catalunya, com a instruments per a actuar en els entorns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers. Igualment, ha de facilitar el domini d'altres llengües, en especial l'anglès, com a eines d'aprenentatge i d'emprenedoria al llarg de la vida i per a l'adquisició d'una capacitació i formació professionals de qualitat, i el manteniment i la difusió de les llengües d'origen de l'alumnat nouvingut, com a riquesa aportada al sistema educatiu i com a oportunitat per a l'alumnat que les parla, en el marc de la globalització i la internacionalització de la societat catalana del futur.

L'aprenentatge de llengües és essencial per a la competitivitat en el món laboral i per a l'exercici de la ciutadania europea en tots els àmbits i totes les llengües ofereixen oportunitats en els mons acadèmic i laboral.

En aquest apartat trobareu informació, eines i recursos per treballar les diferents llengües presents als centres educatius i orientacions i criteris per treballar des de la diversitat lingüística.