• Imprimeix

Llengües d'origen

El Departament d'Ensenyament duu a terme diferents programes educatius de llengua i cultura de la nova ciutadania, coordinats pel Servei de Llengües Estrangeres, que posen les llengües familiars a l’abast dels centres educatius per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe, en una acció educativa i integrada per a la convivència i la cohesió social.

En aquest marc de diàleg intercultural, el plurilingüisme de l’alumnat és una opció estratègica de futur que beneficia a tota la ciutadania i que cal promoure en el treball competencial, d’acord amb el Projecte Educatiu de cada centre.

Les llengües familiars o d’origen són un recurs educatiu excel·lent per a la inclusió, l’acció tutorial i l’acompanyament maduratiu de l’alumnat.