El programa d'intercanvi de mobilitat individual, promogut pel Departament d'Ensenyament, encoratja els alumnes a conèixer i perfeccionar diverses llengües i a utilitzar-les en les dimensions comunicativa, acadèmica i professional.

Es tracta de fer una estada en immersió en un centre escolar i en una família d’acollida. Durant un període del curs escolar, els joves s’integren en la família d'acollida i segueixen les classes en el mateix centre escolar que l’alumne aparellat.

S’ofereixen dues mobilitats:

Catalunya-Quebec, de 3 mesos de durada

Catalunya-Montpeller, de 4 setmanes de durada